Tillsammans med kollegor tog hon fram en artrosskola som behandlingsmetod. Där får patienterna lära sig att hantera sjukdomen och samtidigt leva ett gott liv. Artrosskolan sträcker sig över tre månader och består av ett individuellt besök hos sjukgymnasten, teoretiska lektioner om artros och, om patienten vill, även ett individuellt träningsprogram.

– Med hjälp av artrosskolan kan väntetiderna till ortoped minskas och framför allt finns det ett behandlingsalternativ för alla dem, åtta av tio patienter med artros i höft och knä, som inte kommer i fråga för protesoperation vid artros, säger Carina Thorstensson.

Artrosskolan finns i dag i alla landsting och runt 350 vårdenheter rapporterar in i registret. Patienten följs upp. På så sätt kan man se hur deras livskvalitet och fysiska aktivitetsnivå förändras.

Under hösten 2005 utvecklades artrosskolan och år 2010 blev BOA ett nationellt kvalitetsregister. Även Leif Dahlberg, professor i ortopedi, Skånes universitetssjukhus och Göran Garellick, professor i ortopedi, Sahlgrenska akademin, har varit tongivande personer i arbetet med BOA