Skräddarsydda läkemedel - framtidens medicin

Inom ungefär tio års tid hoppas forskare att det finns läkemedel som kan individanpassas efter var patient, detta skriver Dagens Nyheter om. En tänkbar patientgrupp skulle bland annat vara patienter med autoimmuna sjukdomar som Reumatoid artrit/ledgångsreumatism. 

Alla människor är olika och reagerar olika på läkemedel. Det som fungerar bra för en patient kanske inte fungerar alls för en annan, men alla patienter med en och samma sjukdom har hittils fått samma läkemedel. Men nu riktar allt fler områden inom den medicinska forskningen in sig på människors och sjukdomars olikheter. I framtiden kanske alla kan få skräddarsydd behandling anpassad just för dem.

Många läkemedel är dyra och om de inte ger särskilt bra effekt orsakar det lidande för patienten men också en onödig kostnad för samhället. Då skulle det vara mer effektivt om läkemedlen kan ges till de patienter där det är störst chans för effekt.

Ett sätt forskarna hoppas kunna få fram skräddarsydd medicin på är genom att mäta alla gener och deras aktivitet i cellerna hos patienten för att få en sorts fingeravtryck av sjukdomen. Men så långt har man inte kommit inom forskningen ännu även om det görs framsteg. När ett läkemedel kan rikta in sig på just de mekanismer som orsakar eller driver på utvecklingen av olika sjukdomar så kommer friska celler drabbas i mindre grad.

Där är forskningen inte än, även om det går framåt. Längst har man kommit inom cancerforskningen. Både stora läkemedelsföretag och mindre bioteknikföretag försöker utveckla läkemedel som riktar in sig på de mekanismer som bland annat orsakar eller driver på utvecklingen av olika sorters cancer. När läkemedlen riktar in sig på just de mekanismerna drabbas friska celler i mindre grad.

Det är inom cancerforskningen man har kommit längst, men nu börjar det skräddarsydda tillvägagångssättet användas inom fler områden, bland annat autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, tarmsjukdomarna crohns och ulcerös kolit samt vissa neurologiska sjukdomar som multipel skleros.
Utifrån så kallade biomarkörer i olika kroppsvätskor hoppas man i framtiden kunna säga vilken behandling en patient ska ha, utifrån till exempel ett urinprov.

Ett annat problem med dagens sjukvård är att läkemedel sätts in först när personen fått tillräckligt med symtom för att ställa diagnos med nuvarande metoder, men det kan vara alldeles för sent, eftersom det kan vara ganska sent i sjukdomsprocessen.

Läs hela artikeln här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.