Professor Gunnar Sturfelt har avlidit

En framstående forskare inom reumatologin och sjukdomen SLE, Gunnar Sturfelt från Bjärred i Skåne, har avlidit 71 år gammal. Han har bland annat fått ta emot Nanna Svartz pris för sin forskning och utsetts till adjungerad professor i reumatologi.

En viktig svensk forskare inom den reumatiska systemsjukdomen SLE och reumatologi, Professor Gunnar Sturfelt, har gått ur tiden.
Gunnar växte upp i Torsås i södra Kalmar län och läste efter att han tagit studenten medicin i Göteborg. Han arbetade sedan som läkare och forskare, en karriär som varade i hela 43 år.
Gunnar var med och startade upp Reumatologienheten vid Kalmar Lasarett, och flyttade sedan år 1978 till Lund, där han började forska kring sjukdomen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) tillsammans med professor Kåre Berglund och docent Björn Svensson. 

Han disputerade 1984 på en avhandling om en viktig del av immunsystemet, nämligen komplement, som är centralt vid SLE. Handledare under avhandlingsfasen var förutom Björn Svensson, och den då nytillträdde professorn i reumatologi Frank Wollheim, även professorn Anna-Brita Laurell inom klinisk immunologi.
Hans forskning, kring det så kallade komplementsystemet vid reumatiska sjukdomar, blev framgångsrik. Han blev snabbt docent i reumatologi och fortsatte uppbyggnaden av den SLE-enhet i Lund som hade startats redan 1980, en grupp som från 1988 blev mera internationellt verksam inom det som senare blev SLICC (SLE International Cooperating Clinics). I Lund skrev han ett tiotal avhandlingar och var involverad i över 250 stycken.

Gunnar har tillsammans med Ola Nived fått äran att dela både på Nanna Svartz pris (år 2001) och Pfizerpriset för den framgångsrika SLE forskningen. År 2001 utsågs Gunnar till adjungerad professor i reumatologi.
Med hans bortgång har landet mist en kunnig forskare med stor kunskap om sjukdomen SLE.

Läs minnesord över Gunnar Sturfelt här.

Källa: Helsingborgs Dagblad, hd.se

---
2016-05-17 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.