Socialstyrelsen gör förstudie om bland annat psoriasis

Socialstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort. Man har valt ut sjukdomarna endometrios, epilepsi och psoriasis.

 

Uppdraget ger möjlighet att närmare undersöka vilka behoven är och vilka insatser som skulle kunna förbättra vården för dessa patienter. Beroende på vilka problem man hittar avgörs det om det är lämpligt att utveckla nationella riktlinjer för något av dessa områden, eller om andra kunskapsstöd bättre svarar mot behoven. Resultatet av förstudierna kommer att redovisas i mitten av december.

Socialstyrelsen kommer under arbetet att involvera företrädare för patient-organisationer, specialistföreningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvården. Myndigheten kommer även att föra dialog med SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har regeringens uppdrag att ta fram nationella behandlingsrekommendationer för primärvården.

Psoriasis drabbar många människor och har dessutom visat sig vara förknippat med ökad risk för andra allvarliga tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdom, diabetes, övervikt och inflammatoriska magsjukdomar.

Avsikten med nationella riktlinjer är att ge beslutsfattare i hälso- och sjukvården ett underlag för styrning av verksamheten som vilar på vetenskaplig grund. I riktlinjerna finns rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras av landstingen för att resurserna ska användas effektivt. Riktlinjerna utgör ofta en grund för landstingens mer detaljerade vårdprogram.

Läs mer här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.