Stöd från omgivningen påverkar förmågan att arbeta vid Fibromyalgi.

För kvinnor som har Fibromyalgi är omgivningens stöd, tillsammans med en strategi för att hantera smärtan, viktigt för hur mycket man kan arbeta. Det handlar en ny svensk avhandling om.

En ny avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg handlar om kvinnor med fibromyalgis förmåga att arbeta.
Den visar att de kvinnor som kan arbeta också verka må bättre, och ha mindre besvär av smärta, trötthet och stelhet om de som inte gör det. Det som påverkar allra mest om man kan arbeta eller inte tycks vara just smärtan. Med mindre smärta ökar sannolikheten att man arbetar.
Man intervjuade kvinnor med fibromyalgi om vad de tyckte var det viktigaste för att kunna arbeta. Svaren visade att de viktigaste sakerna var arbetets betydelse, strategier för att klara sitt arbetsliv och vardagen, en bra arbetsmiljö, och socialt stöd utanför arbetet. Överhuvudtaget var det viktigt med stöd från omgivningen, cheferna och arbetskamraterna på arbetet.

Ett särskilt personcentrerat styrketräningsprogram med gradvis ökad belastning utvärderades också i avhandlingen som disputerats den 31 mars i år. Det visade på förbättring vad gäller muskelstyrka, hälsostatus, smärtintensitet och smärthantering.

Läs om avhandlingen här.

Avhandlingen finns att läsa här. (på engelska)

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.