Stort intresse för svensk forskning om reumatiska sjukdomar

När Reumatikerförbundet beviljade anslag till forskning inom rörelseorganens område år 2015 var intresset mycket stort.

Reumatikerförbundet har beviljat anslag på närmare 12 miljoner kronor till forskning inom rörelseorganens område. Totalt söktes det anslag för över 87 miljoner kronor. Av 132 ansökningar beviljades 85 projekt.

Många forskare sätter speciellt stort värde på anslagen från Reumatikerförbundet, eftersom de kommer från en patientorganisation. Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta, det gör att forskning blir en högprioriterad fråga.

Stora svenska världsledande forskare inom reumatologin har stöttats med forskningsbidrag från Reumatikerförbundet.
Några exempel är forskningen som professorerna Lars Klareskog , Lars Alfredsson och Lars Rönnblom bedriver. De är tre forskare som är världsledande inom området ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Gemensamt för dem är att de forskar om bakomliggande mekanismer till varför personer utvecklar sjukdomarna och även miljöns betydelse för sjukdomarnas utveckling.
Från Lars Klareskogs och Lars Alfredssons forskningsarbete kommer exempelvis de revolutionerande resultaten om rökningens inverkan på personer med RA.
Lars Rönnblom är en föregångare inom SLE-forskning, och genom idogt arbete och tro på sin hypotes om att interferonsystemet spelar en roll för den inflammatoriska reumatiska systemsjukdomen SLE är han nu väl etablerad som en av världens toppforskare.

För att bedöma de ansökningar som kommer har Reumatikerförbundet hjälp av en vetenskapliga nämnd som leds av professor Thomas Skogh, Linköpings universitet. Den består av tio välmeriterade forskare, såväl svenska som internationella forskare.
Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets styrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året.

År 2015 kom 132 ansökningar. 85 projekt fick pengar. Totalt söktes anslag för över 87 miljoner kronor. Reumatikerförbundet delade ut 11 840 000 kr.
De senaste tio åren har över 140 miljoner kronor anslagits till forskning.

Läs mer här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.