Petter Brodin och hans kollegors unika studie blir den första i världen som studerar immunförsvarets alla celler samtidigt hos personer med ledgångsreumatism med hjälp av mass cytometri.

Svensk forskning i framkant.

Genetiskt identiska tvillingar kan ge svar på gåtor kring miljöns betydelse för insjuknande i ledgångsreumatism. Medicine doktor Petter Brodin vid Science for Life Laboratoriet och Karolinska institutet i Solna applicerar den senaste tekniken för studier av immunförsvaret i en tvillingstudie om miljöfaktorer och ledgångsreumatism.

Även om ledgångsreumatism hör till en av de reumatiska sjukdomar där forskningen kommit långt är det mycket vi inte förstår. En viktig fråga är hur de olika vita blodkropparna, som utgör kroppens försvar, påverkar varandra. En annan fråga är hur olika miljöfaktorer påverkar uppkomsten av sjukdomen och sjukdomens förlopp. Det är också oklart om miljöfaktorer kan ha betydelse för hur effektiv behandlingen är.

- Vi vet inte exakt hur immunsystemets olika celler samverkar och styr varandra i kroppen, varken vid hälsa eller sjukdom. Därför kan vi, trots goda kunskaper om de enskilda celltyperna, inte förutsäga beteendet hos immunsystemet som helhet. Vi kan inte heller på ett tillfredsställande sätt förutsäga effekten av ett läkemedel hos den enskilda patienten.

Världsunik studie

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och andra autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare i vår del av världen. Många tusen svenskar lider idag av smärtsamma symtom orsakade av immunförsvarets okontrollerade attack på kroppens vävnader.

Med den senaste tekniken för cellanalys, mass cytometri kan forskarna analysera alla de olika typerna av blodkroppar samtidigt.

- Vi vill använda den här tekniken i en unik studiepopulation, nämligen en tvillingpopulation där den ena tvillingen är sjuk i ledgångsreumatism och dess genetiskt identiska syskon är friskt, berättar Petter Brodin. Studiepopulation har identifierats av professor Lars Klareskog och reumatolog Anca Catrina vid enheten för reumatologi på Karolinska Institutet. Vi hoppas nu att noggranna analyser av dessa individers immunsystem ska hjälpa oss att bättre förstå varför den ena tvillingen insjuknat i ledgångsreumatism och den andra inte.

-Med hjälp av mass cytometri kan vi jämföra hur nätverken av celler ser ut och hur de skiljer sig åt mellan en frisk och en sjuk individ i ett tvillingpar. Eftersom dessa individer är genetiskt identiska måste sådana skillnader bero på icke-ärftliga faktorer, säger Petter Brodin.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.