Glöm inte ditt tandvårdsbidrag!

Tandvårdsreformen.

Den 1 januari 2013 infördes ett statligt och särskilt tandvårdsbidrag riktat till personer med ökat behov av tandvård, til exempel på grund av sjukdom. Tandvårdsstödet är till för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som medför risk för sämre tandhälsa.

Regeringen räknade med att 85 procent av de omkring 285600 berättigade skulle utnyttja stödet. Men nya siffror från Försäkringskassan visar att endast 21924 personer fick bidraget förra året. Det innebär att så många som omkring nio av tio, dvs cirka 90 procent, missade bidraget. 

Försäkringskassans förhoppning är nu att fler av dem som är i behov av särskild tandvård verkligen går till tandläkaren så att de därmed kan få del av stödet.

Del 1: Ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kr per gång, högst två gånger per år till förebyggande tandvård. Stödet ska exempelvis gå till personer med långvarig muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling, samt en rad andra orsaker. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om du tror du kan ha rätt till stödet.
Ingen ansökan behövs men ett läkarintyg krävs. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om en person har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Del 2: Fler ska få tandvård till samma taxa som inom hälso- och sjukvården. Redan idag kan de som har stora vård- och omsorgsbehov få tandvård till sjukvårdstaxan. För dem blir det ingen ändring. Det nya är att rätten utvidgas till fler personer. Det handlar om de som har sjukdomar eller funktionsnedsättning som innebär stor risk för tandsjukdomar.

För att få stödet ska man ha svårt att sköta sin munhygien eller gå till tandläkaren. Det ska styrkas med läkarintyg, och landstinget beslutar sedan. Det är inte hur det ser ut i munnen som avgör om man har rätt till det nya tandvårdsstödet utan graden av funktionsnedsättning. Det finns en risk att läkare kan tro att det är munhälsan de ska bedöma men det är det alltså inte. Det finns ingen begränsning av vilka eller hur många tänder som omfattas. 

Läs mer om tandvårdsstödet på Socialstyrelsens hemsida:
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.