Tidiga tecken på Ankyloserande Spondylit (AS)/Bechterew

I studie gjord i Danmark på cirka 1000 patienter, visade var 10:e tecken på att ha Ankyloserande Spondylit (AS)/Bechterew. 

Ett sjukhus på Jylland utförde tillsammans med forskare från universiteten i Köpenhamn och Århus, en studie omfattande cirka 1000 patienter med smärtor från ländryggen.
Efter att man gjort MR-skanning (magnetröntgen) och tagit blodprov som analyserades, visade sig var tionde av patienterna ha tecken på den reumatiska autoimmuna sjukdomen Ankyloserande Spondylit, tidigare kallad Bechterews sjukdom.
Forskarna uttryckte stor förvåning över det höga antalet patienter vars ländryggssmärtor skulle kunna bero på Ankyloserande Spondylit. Resultatet gör att mycket tyder på att om fler patienter skulle MR-skannas skulle fler fall kunna upptäckas tidigare, vilket är av stor vikt vid Ankyloserande Spondylit, för att kunna sätta in behandling i ett tidigt skede.

Som ett exempel visades på en ung man, 22 år, som hade så svåra smärtor att han måst behandlas med morfin. Efter att Ankyloserande Spondylit upptäcktes sattes behandling med biologiskt läkemedel in. Idag är han 24 år, behandlas med biologiskt läkemedel och har till följd av det blivit fullt arbetsför.

En uppföljning görs nu på ett hundratal patienter för att, om några år, se om dessa utvecklat kroniska besvär.
Förutom detta finns ytterligare projekt planerade, som skall undersöka om det utifrån blod- och vävnadsprover kommer bli möjligt att framöver kunna förutse vilka patienter som löper störst risk att kunna ha Ankyloserande Spondylit.

Fritt skrivet efter originalartikel skriven på danska, av danska Gigtforeningen.

Läs originalartikeln här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.