Tillgänglighetsarbetet går för långsamt

Fastän att en jämförelse av åren 2011-2016 visar en positiv utveckling när det handlar om arbete med tillgänglighetsfrågor bland landets myndigheter, så kommer det även fram en annan mindre positiv bild av detta nämligen att det inte händer så mycket mer nu än vad det gjorde tidigare.

Den statliga myndigheten Myndigheten för delaktighet gör kontinuerligt uppföljning av hur arbetet går med frågor som rör tillgänglighet, i landets kommuner, landsting och myndigheter. Nu har de kommit med en jämförelse för åren 2011-2016. Den visar att trots att det är överlag är en förhållandevis positiv utveckling som syns, så är inte allt jättebra. Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Faktum är att det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden i jämförelse med föregående år. Det är fortfarande långt kvar tills personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället. Färre myndigheter än tidigare inventerar tillgängligheten i exempelvis lokaler, skriftlig information och kommunikation.

Men det finns även framsteg. Utvecklingen har framförallt varit positiv när det kommer till att tillgängliggöra de egna lokalerna, där har fyra av fem myndigheter åtgärdat hinder. Nio av tio myndigheter uppger att funktionshindersperspektivet finns med i deras arbetsmiljöarbete.
Dock ställer knappt hälften av myndigheterna krav på tillgänglighet i upphandling av varor och tjänster, samma sak för om pengar finns avsatta i budgeten för åtgärder.

Läs mer här.
Jämför olika myndigheters tillgänglighetsarbete här.

Källa: Myndigheten för delaktighet, mfd.se

---
2016-06-09 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.