Tips inför ditt läkarbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen formar ni den vård som passar dig bäst. Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan dig och vårdpersonalen.

Lite tips som du kan ha nytta så att du kan förebereda dig

1. Välj vilken vårdmottagning du ska gå till

 • När du ska söka vård kan du själv välja vilken vårdmottagning du ska gå till. Du kan välja vårdmottagning i hela landet, oavsett var du är folkbokförd.
 • Du kan välja vårdgivare både inom primärvården, till exempel vårdcentral, och inom öppen specialiserad vård, till exempel en barnmottagning. Till den specialiserade vården kan du behöva en remiss.
 • Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta för att få kontakt med vården. Om du väljer vård i ett annat landsting gäller inte vårdgarantin.

2. Se till att du förstår

 • När du är hos läkaren är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen, till exempel hur läkemedel ska tas. 
 • Det viktigaste kan du be att få nedskrivet. Du kan också be om att få ett nytt möte med vårdpersonalen för att få svar på dina frågor.

3. Berätta själv och ställ frågor

 • Inför ett besök är det bra ifall du förbereder dig och tänker igenom vad du vill berätta och få svar på. Berätta för läkaren vilka förväntningar du har på besöket och om det är något särskilt du oroar dig över.
 • Skriv gärna ner dina frågor så är det lättare att komma ihåg dem. Du kan också be någon annan skriva ner dem.
  Lite förslag om frågor: 
 • Vilka besvär du har. 
 • När besvären började och vad som gör att de känns mer eller mindre. 
 • En lista på de läkemedel du använder, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel.
 • Om du har eller har haft allvarliga sjukdomar.
 • Du kan föra dagbok över dina besvär, det kan både underlätta för dig själv och läkaren. Då har du det i färskt minne.

4. Du ska vara delaktig i din vård

 • Du har rätt att tycka till om din vård och vara med och bestämma där det går. Men för att kunna vara delaktig ska du få individuellt anpassad information om:
 • Ditt hälsotillstånd.
 • Vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
 • Vilka risker och biverkningar som finns med undersökningarna och behandlingarna.
 • När du kan förvänta dig att få vård.
 • Hur den förväntade vården eller behandlingen ser ut.
 • Eftervård, det vill säga vilken vård och omsorg du behöver efteråt.
 • Vad du kan göra för att förebygga att bli sjuk eller att skada dig.
 • Har du en funktionsnedsättning ska du få information om vilka hjälpmedel som finns.

5. Inför undersökningar och behandlingar

 • När du har fått en diagnos finns det oftast rutiner för undersökningar och behandlingar. Ibland finns det olika undersöknings- och behandlingsalternativ att välja mellan. Då har du rätt att få information om dessa, samt att välja hur du ska undersökas eller behandlas.
 • Du väljer själv om du ska tacka ja eller nej till att bli undersökt eller behandlad.
 • Som patient kan du inte tvinga vårdpersonal att utföra sådant som går emot vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdpersonal är inte heller skyldig att medverka till behandlingar med alternativmedicin.

6. Fråga vad som händer sen

 • Du ska få reda på när och vem du ska kontakt för att ta del av svaren efter provtagning och undersökningar.
 • Du ska också få reda på vart du ska vända dig om du blir sämre.
 • Om du har fått vård på sjukhus bör du och vårdpersonalen tillsammans göra en vårdplanering och fastställa en vårdplan innan du skrivs ut.
 • Har du många olika kontakter inom hälso- och sjukvården kan du be om att få en fast vårdkontakt. Det är en person som hjälper till med att bland annat samordna din vård och förmedla vårdkontakter.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.