Träning som behandling vid knä- och höftartros

En ny forskningsrapport visar på ökad fysisk funktionsförmåga, minskad smärta samt ökad hälsorelaterad livskvalitet vid användning av träning som behandling vid knä- respektive höftartros. Detta kommenteras i en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har lämnat kommentarer till ny forskning om träning som behandling vid knä- respektive höftartros.

I kommentaren säger man att det har konstaterats en viss effekt av "öka(d) självrapporterad fysisk funktionsförmåga, minska(d) smärta samt öka(d) hälsorelaterad livskvalitet, främst direkt efter avslutad träningsperiod, vid behandling av symtomatisk knä (respektive höft-)artros". Man anser dock att det behövs något bättre vetenskapligt underlag. I övrigt tycker man att den granskade forskningsrapporten stödjer det sätt dessa artroser behandlas på i Sverige idag. Granskningen man gjort innefattar endast träning på land, inte bassangträning.

Läs kommentar om träning och knäartros här.

Läs kommentar om träning och höftartros här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.