Du fyller i svaren på enkätfrågorna på webben.

Undersökningspanelen Rivkraft

Rivkraft är en undersökningspanel med personer med funktionsnedsättning som får svara på frågor om hur de upplever sin vardag.

I rivkraftpanelen får deltagarna mellan fyra och sex gånger per år, svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis boende, arbete, transport, idrott och kultur.

  • Du får meddelande via e-post när det är dags att besvara nya enkätfrågor. E-postmeddelandet innehåller också en länk till enkätfrågorna.
  • Du fyller i svaren på enkätfrågorna på webben.

Genom deltagarnas svar, får vi veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i praktiken. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Svaren från Rivkraft ingår som en del i underlaget till "Hur är läget", en årlig uppföljning av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken.
Det kommer också att analyseras mer och användas i en rapport till Regeringen våren 2015. 

15 december kommer Rivkraft 7, som handlar om medier.

Vill du vara med i panelen anmäl dig här

Vill du veta mer om Rivkraft läs här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.