Osteoporosprojektet presenteras på primärvårdskonferensen i Jönköping september 2015.

Unikt samarbete om benskörhet

I Region Gävleborg skapade man ett unikt samarbete mellan slutenvård och primärvård, för att fånga upp och följa patienter som fått frakturer. Ett spännande initiativ som gärna får sprida sig till alla Sveriges regioner.

Sedan november 2014 har man i Region Gävleborg arbetat med vad man kallar för "Osteoporosprojektet". Som en del av det arbetet har man skapat ett unikt samarbete mellan slutenvård och primärvård. Det syftar till att identifiera patienter som fått så kallade lågenergifrakturer. Dessa patienter fångas upp och följs genom hela projektets gång. De får särskilda undersökningar och behandlingsinsatser anpassade till sjukdomen och vårdprocessen följs sedan upp, vilket omfattar såväl patientens levnadsvanor och livsstil, som hur medicinerna fungerar.

Detta samarbete väcker nu intresse i övriga landet.

Läs om Osteoporosprojektet här.

Källa: Region Gävleborg

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.