Utdelning av 2014 års Patientsäkerhetsstipendium

Ortopediska kliniken vid Södertälje Sjukhus har tilldelats 2014 års Patientsäkerhetsstipendium.
Genom sitt arbete med att identifiera, analysera och åtgärda ett allvarligt problem med postoperativ njurfunktionsnedsättning har Ortopediska kliniken påtagligt förbättrat situationen för en stor och skör grupp patienter.

För Reumatikerförbundet är patientsäkerhet en prioriterad fråga. För att förbättra patientsäkerheten krävs förutom praktiska förändringar framförallt en attitydförändring – vården måste börja se patienten som kunnig och insatt i sin egen sjukdom.

Patientsäkerhetsstipendiet instiftades 2013 för att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi.
Stipendiet ska uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador.

Läs pressmeddelandet här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.