Utredning om hjälpmedel

Direktiven för regeringens utredning om hjälpmedel kommenteras av Handikappförbundens ordförande i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle, han anser att reglerna för hjälpmedel är för fyrkantiga. 

Handikappförbundens ordförande Stig Nyman skriver i sin debattartikel att de "beklagar att regeringen i direktiven till sin nya hjälpmedelsutredning missat chansen att ta systemet in i framtiden. Istället för innovation och stärkta möjligheter att delta på arbetsmarknaden har man valt att fokusera på att minska skillnaderna över landet."
Han radar sedan upp de saker man motiverar det med. 

Exempelvis tar han upp det faktum att dina hjälpmedel idag delas upp i 'de du behöver i ditt arbete' och 'de du behöver på din fritid'. Det går inte i dagens moderna samhälle, för hur ska egentligen mobilen, datorn, bilen och arbetsplatsen hemma definieras när gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer utsuddad? Vilket system ska man söka stöd från? Är det en bostadsanpassning eller ett arbetshjälpmedel?

- "Systemet är krångligt, oöverskådligt och skapar onödiga risker för att hamna mellan stolarna, och därmed missade chanser att utföra ett bra arbete", säger Stig Nyman. "Att slå ihop tillhandahållandet av hjälpmedel ... skulle göra livet smidigare för såväl användare som förskrivare".

Han tycker att dagens system är oförutsägbart. "Om du till exempel söker jobb, vet du och din blivande arbetsgivare inte vilka olika hjälpmedel du kommer att få. Har du medicintekniska hjälpmedel kan den av dig och din förskrivare utprövade modell och märke plötsligt försvinna, på grund av landstingens upphandlingar. Det skapar en onödig oro och osäkerhet, och minskar möjligheterna inte minst på arbetsmarknaden", anser han.

I dag utestänger vissa landsting produkter med bredare användningsområden och producenter som eftersträvar universellt utformade produkter, allt på grund av hur de valt att tolka den nuvarande lagen.

Trådlösa hjälpmedel för bostaden kan idag inte räknas som bostadsanpassning, eftersom de inte sitter fast monterade. Därmed kan stöd inte ges.

Stig Nyman avslutar med att:
- "Även om direktivet innehåller många bra saker, om bland annat skola, regional jämlikhet, högkostnadsskydd och så vidare, är det olyckligt att man förbisett Handikappförbundens förslag som hade kunnat bidra till innovation och ökat arbetsmarknadsdeltagande."

Läs debattartikeln här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.