Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. 

De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.
Studien som nu publiceras i tidskriften PAIN utfördes av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet.

Med en enkät riktad till 10 000 invånare som var 65 år och äldre i Linköping och Norrköping undersöktes förekomsten av kronisk smärta och hur den påverkar livskvalitet och samhällskostnader. Svarsfrekvensen var 67 procent.
Av dem som besvarade enkäten uppgav nära en fjärdedel, 23 procent, att de hade måttlig eller svår kronisk smärta.

Kostnader för sjukvård, läkemedel, kommunal service och informell vård kartlades under tolv månader. Det visade sig att resursanvändningen bland personer med svår kronisk smärta var mer än dubbelt så hög som för dem med ingen eller lindrig kronisk smärta. Livskvaliteten hos de drabbade försämrades avsevärt i takt med ökande grad av kronisk smärta.
Livskvaliteten är allra sämst bland de äldsta med svår smärta. Att satsa på effektiv smärtbehandling för dessa verkar vara extra viktigt, vilket kanske inte alltid prioriteras högst.

Läs mer om studien här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.