Nyheter

Allt fler i Sverige kommer få artros

Redan nu är Artros vår vanligaste folksjukdom, men enligt en ny avhandling från Lunds Universitet kommer sjukdomen att bli ännu vanligare inom en snar framtid. Så många som var tredje person över 45 år i Sverige kan komma att ha artros!

Läs mer

SLE - Varför så vanlig i just Norge?

En doktorsavhandling ifrån Norge visar på en större förekomst av den autoimmuna sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)/ Lupus än man tidigare har trott. Den är dubbelt så vanlig i Oslo som i Danmark eller England. Varför?, det vet man inte.

Läs mer

Biologiska läkemedel gav minskad sjukskrivning bland patienter med RA

Uppemot 30% på ett år. Så stor var minskning i sjukskrivningar när reumatiker med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism sattes på biologiska läkemedel, det visar en studie som presenteras i en avhandling från Lunds Universitet.

Läs mer

Dold riskgrupp för osteoporos (benskörhet)

Äldre män som får en kotfraktur kan utgöra en dold riskgrupp för osteoporos (benskörhet). Det visar en avhandling från Lunds Universitet som Svensk Geriatrik berättar om.

Läs mer

Socialt aktiv på Internet bra för äldre

Att äldre kan vara aktiva på Internet kan öka deras känsla av delaktighet i samhället och kan då bidra till ett hälsosamt åldrande. Det menar man i en avhandling från Umeå Universitet.

Läs mer

Alla psoriasispatienter fick inte nya biologiska läkemedel

Från Umeå Universitet kommer en avhandling som visar att psoriasispatienter i Sverige kunde behandlas olika beroende på vilken utbildningsnivå eller bostadsort man hade, när det gällde att få nya biologiska läkemedel.

Läs mer

Balansträning främjar hälsa vid benskörhet (osteoporos)

Enligt en ny doktorsavhandling skulle stillasittande äldre personer med benskörhet kunna bli mer fysiskt aktiva med hjälp av ett balansträningsprogram. Man har också sett att patienterna har behov av råd och uppmuntran kring fysik aktivitet från fysioterapeuter och behandlande läkare.

Läs mer

Inflammation kan bidra till kronisk smärta

En ny doktorsavhandling kartlägger hur hjärnans smärtregleringssystem påverkas av infektioner. När immunförsvaret är aktiverat sänks smärttröskeln. Det kan ge forskare viktiga ledtrådar till varför kronisk smärta uppstår.

Läs mer

Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Forskning från Lunds Universitet kan leda till bättre smärtlindring och bot vid kroniska ryggsmärtor. Det skulle vara möjligt genom en ny metod för att upptäcka vilka patienter med ryggbesvär som har störst risk att få mer kroniska sådana.

Läs mer

Proteser skulle kunna användas längre tid med en särskild beläggning

Höftledsproteser som opereras in i patienter håller idag bara en viss tid och måste sedan bytas ut. Genom att använda en särskild beläggning skulle den tiden kunna förlängas visar en avhandling från Umeå universitet.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.