Nyheter

Debatt: Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet

Om patienter fick välja både inom öppenvård och slutenvård kan de välja den sjukvård som är effektivast och bäst. Det skulle ge en mer likvärdig vård i hela landet och högre kvalitet på vården.

Läs mer

Debatt: Patientansvarig läkare - fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt är bra, alltså att varje patient skall kunna få en vårdpersonal som sin samordnande kontaktperson, men det bästa hade varit att alla fick en patientansvarig läkare (PAL), en fast läkarkontakt. Det anser Läkarförbundet, som har utrett hur ett regelverk kunde utformas.

Läs mer

Hur bra vård får man som ung med kronisk sjukdom? - JIA

Nicole Falciani har barnreumatism/Juvenil Idiopatisk Artrit och på sin blogg berättar hon hur hon som ung med kronisk sjukdom blivit behandlad i sjukvården.

Läs mer

Vården av patienter med Psoriasis behöver bli mer jämlik

Skillnaderna i vilken vård patienter med Psoriasis-sjukdom kan få på olika platser i landet är för stora, det håller även Socialstyrelsen med om.

Läs mer

Nya riktlinjer skall ge mer jämlik Psoriasis-vård

Socialstyrelsen skall ta fram nationella riktlinjer för tre nya områden, däribland Psoriasis-sjukdom. Beslutet tros kunna ge en mer jämlik vård för Psoriasisdrabbade patienter, och en förstudie har lämnats till Regeringen.

Läs mer

Arbete med jämlik vård

Läkemedelsindustriföreningens (Lif) kommission för jämlik vård, har tidigare rapporterat att hälso- och sjukvården inte är jämlik om man ser på olika delar; utifrån geografi, kön, utbildning, etnisk tillhörighet, ålder och psykisk sjukdom. Landstingen vidtar redan åtgärder för att jämna ut skillnader, men mer behövs.

Läs mer

Jämlik vård

Kommisionen för jämlik vård har lämnat sin slutrapport. Trots ett flertal rapporter om ojämlikheter i sjukvården under de senaste åren så har lite hänt i praktiken. Kommisionen presenterar "17 förslag för att minska ojämlikheten".

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården

Strukturreformer i hälso- och sjukvården - vad kan Sverige lära från andra länder?
Myndigheten Vårdanalys har publicerat en rapport. 

Läs mer

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

För att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället planerar regeringen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Det långsiktiga målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.