Nyheter

Hur mycket inflytande har patienten - på riktigt?

Allt som oftast hör vi numera i vården att patienten är i fokus, och skall kunna ha så mycket inflytande över sin egen vård. Enligt Patientlagen skall det vara så, men hur är det med i verkligheten?

Läs mer

Bra att veta om vården

Föreläsning om Nya patientlagen, 1177, Patientnämnden, levnadsvanor och operation samt om vårdgaranti

Läs mer

Projekt 4D Atriter

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet samarbetar kring något som kallas Projekt 4D Artriter. Det skall arbeta på lösningar som underlättar patienters möte med vården.

Läs mer

Pilotprojekt Patientens egen provhantering (PEP)

På Karolinska Universitetssjukhusets Reumatologimottagning pågår ett nytt pilotprojekt - Patientens egen provhantering (PEP). Genom det kan patienter själva beställa provtagningsremisser samt se sina provsvar.

Läs mer

Arbete med jämlik vård

Läkemedelsindustriföreningens (Lif) kommission för jämlik vård, har tidigare rapporterat att hälso- och sjukvården inte är jämlik om man ser på olika delar; utifrån geografi, kön, utbildning, etnisk tillhörighet, ålder och psykisk sjukdom. Landstingen vidtar redan åtgärder för att jämna ut skillnader, men mer behövs.

Läs mer

Jämlik vård

Kommisionen för jämlik vård har lämnat sin slutrapport. Trots ett flertal rapporter om ojämlikheter i sjukvården under de senaste åren så har lite hänt i praktiken. Kommisionen presenterar "17 förslag för att minska ojämlikheten".

Läs mer

Den nya patientlagen och dig som patient

Mycket av innehållet i den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, gäller sedan tidigare men det finns en del förändringar.

Läs mer

Digitalisering av patientjournaler

I en replik bemöter Reumatikerförbundet två debattartiklar i Läkartidningen som tar sikte på att begränsa patienters tillgång till sina egna ...

Läs mer

Ny lag ska stärka patientens ställning

Från 1 januari 2015 gäller en ny patientlag. Den har tagits fram för dig som är patient.

Läs mer

Ny patientlag stärker patientens ställning

Sveriges riksdag har antagit en ny patientlag som börjar gälla den 1 januari 2015. Bakgrunden är att politikerna vill öka patientinflytandet och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.