Nyheter

Vården i siffror

Är du nyfiken på hur vården i landet egentligen fungerar och vilket resultat den uppvisar? Nu finns en mängd statistik att få om hälso- sjukvården på nationell, regional, och lokal nivå - på webbplatsen Vården i siffror.

Läs mer

Debatt: Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet

Om patienter fick välja både inom öppenvård och slutenvård kan de välja den sjukvård som är effektivast och bäst. Det skulle ge en mer likvärdig vård i hela landet och högre kvalitet på vården.

Läs mer

Debatt: Slå hål på myterna om artros

När så många i landet har artros eller kommer att få det inom en snar framtid, är det viktigt att inte segdrivna myter om sjukdomen får florera fritt utan att bemötas. Det går att göra något åt artros, och det börjar med artrosskolan.

Läs mer

Unga läkare kritiska till digitala journalsystemen

De tar för mycket av arbetstiden i anspråk, är för omständiga och stundtals rentutav farliga. Så beskriver unga läkare hur de digitala journalsystemen som används idag inom vården fungerar.

Läs mer

Debatt: Patientansvarig läkare - fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt är bra, alltså att varje patient skall kunna få en vårdpersonal som sin samordnande kontaktperson, men det bästa hade varit att alla fick en patientansvarig läkare (PAL), en fast läkarkontakt. Det anser Läkarförbundet, som har utrett hur ett regelverk kunde utformas.

Läs mer

Hur mycket inflytande har patienten - på riktigt?

Allt som oftast hör vi numera i vården att patienten är i fokus, och skall kunna ha så mycket inflytande över sin egen vård. Enligt Patientlagen skall det vara så, men hur är det med i verkligheten?

Läs mer

Synpunkter på vården?

Har du synpunkter på den vård som du fått? Kontakta då Patientnämnden.

Läs mer

Behöver du verkligen akutvård?

Hur söker du vård när du tycker att det behövs, är det akuten som är ditt första val eller går du först till vårdcentralen? När många som egentligen inte behöver det söker akutvården så minskar resurserna att hand om de som behöver det mest, det bekräftas i Socialstyrelsens rapport från i december 2015.

Läs mer

Fallolyckor och läkemedel största riskerna för vårdskador

Socialstyrelsen har släppt sin årliga lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet. Av den ser man att det som orsakar mest vårdrelaterade skador är läkemedel och fallolyckor, men samtidigt behövs förebyggande arbete även inom andra områden. 

Läs mer

Alla vinner på utvecklad e-hälsa

Utvecklingen av e-hälsa gör att en del sådant som tidigare krävde vård på sjukhus nu istället kan utföras i hemmet. Det bidrar till ökad bekvämlighet och trygghet för patienterna samt bättre tidsresurser åt personalen, skriver Doktorn.com .

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.