Mer forskning på äldre

I en rapport från SBU som lämnats till Socialstyrelsen tycker man att det forskas för lite på äldre människor. Även Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort ett inlägg om detta.

Trots att andelen äldre bland befolkningen uppgår till närmare en femtedel så tar en stor del av forskningen inte med dem i beräkningen. För att komma till rätta med detta föreslås ett antal ekonomiska satsningar.
Man vill bland annat se ökat stöd till klinisk tillämpad behandlingsforskning för att få fram högre kvalitet och tydligare svar som skulle göra att forskningsresultat inom den offentligt finansierade forskningen skulle göra större nytta. Man ser också gärna stöd till forskning på diagnostik och behandling av äldre personer.

Från Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill man se ekonomisk satsning på forskning om tandvård och äldrevård, medicinsk teknik, och hälsoekonomi. Man vill också utveckla vetenskapliga metoder för att jämföra vissa data om olika läkemedel. Man vill att det följs upp effekter av olika material som sätts in i munnen, då dessa inte får orsaka skador längre fram.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.