Sverige bra på E-hälsa

Sverige ligger långt framme, när det gäller införandet av olika e-hälsotjänster och system som ska underlätta för vården, jämfört med de övriga nordiska länderna.

Man kan ha olika uppfattningar om hur bra e-tjänsterna fungerar. Oftast är det inte själva it-systemen som det är fel på utan snarare att man i olika landsting och på olika nivåer inom vården där man inte använder ett likadant språk då blir det också väldigt svårt att samköra de olika systemen.

När patientdatalagen kom år 2008 fanns det inga instruktioner om hur den skulle tillämpas i vården. Man trodde då att alla landsting skulle kunna ha infört systemen och därigenom tilllämpa lagen fullt ut. Men det ser vi idag att så är inte fallet. Det kommer att ta ett bra tag till innan vi kan säga att nu har vi uppfyllt lagens intentioner. Först år 2016 räknar samtliga regioner och landsting med att ha klarat av det, det vill säga åtta år efter att lagens kom till.
En faktor som också spelar in är kostnaden.

Exempel på e-hälsotjänster som blivit lyckade är bland annat 1177 Vårdguiden, Mina vårdkontakter och ungdomsmottagning på Internet kallat Umo. Dessa har patienter tagit väl till sig och användningen ökar.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.