Klaga på vården

Klaga på vården
 • Har du synpunkter, klagomål eller frågor om hälso- och sjukvård eller tandvård?
 • Det är din rättighet att kunna klaga på vården. Att peka på fel och brister ger vården en möjlighet att bli bättre.
 • Har du eller en anhörig fått fel diagnos, vård eller behandling ska du i första hand vända dig till den vårdinrättning där du behandlats, till exempel vårdcentralen, sjukhuset eller tandläkarmottagningen.
 • Eller så kan du göra en anmälan till Patientnämnden. Patientnämnden undersöker ditt klagomål. De utreder hela händelsen och kan hjälpa dig vidare.
Patientnämnden tar emot klagomål

Kontakta Patientnämnden i Skåne

 • Telefon: 0770-11 00 10 , mån - fre  09.00 - 15.30
 • E-post: 
 • Postadress: Patientnämnden Skåne, Region Skåne, 291 89 Kristianstad


Läs mer och kontakta: Patientnämnden i Skåne 

Se en video här

 • En patientnämnd, som ibland kallas förtroendenämnd, ska finnas i alla landsting och regioner. Dit kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter, klagomål och få information om dina rättigheter i vården. Du kan till exempel klaga över bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor och vårdgaranti.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med

 • information om hur du kan klaga 
 • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
 • kontakter med vårdpersonal
 • att hitta till rätt myndighet.

Patientnämnden tar emot frågor om och klagomål på

 • tandvård som bedrivs av landsting och regioner
 • privattandvård som har avtal med ett landsting eller en region
 • hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med kommunen
 • den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i samband med hälso- och sjukvård.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig dit.

Patientombud

I några landsting och regioner finns särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare.
Om du till exempel känner dig illa bemött eller på annat sätt är missnöjd med vården, kan du kontakta patientombudet. Den personen kan hjälpa till och hänvisa vidare om du inte är nöjd med svaret eller bemötandet efter att först har vänt dig direkt till sjukvårdspersonalen.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du anmäla om du råkat ut för en vårdskada. Tycker du att patientsäkerheten varit dålig i samband med vård eller behandling kan du anmäla det också. IVO utreder dock som regel inte händelser som är mer än två år gamla.

Alla vårdskador och händelser som skulle ha kunnat gå illa kan anmälas, oavsett om de sker i kommun, landsting, region eller i ett privat vårdföretag. Det är inte bara vårdpersonalens agerande som IVO utreder utan också vad det var som blev fel och varför. IVO ska komma med förslag på vad som behöver göras av vårdgivaren för att inte samma sak ska ske igen.

 

Visste du att:

Det finns många olika vägar att kontakta Patientnämnden på:

 • E-tjänsten: Mina vårdkontakter 
 • Via brev: Patientnämndens kansli Region Skåne 291 89 Kristianstad
 • E-post:  
 • Telefon: Växel 0770 - 11 00 10 mån - fre  09.00 - 15.30

Om du väljer e-post bör du tänka på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.