Rapportera biverkningar av ett läkemedel

Om man som patient upplever att man får biverkningar av ett läkemedel så finns det sätt att rapportera det på.

Ett läkemedel kan innehålla många olika sorters ämnen och det kan hända att patienter får olika så kallade biverkningar av något av dessa. En biverkning är en icke önskvärd effekt man får av ett läkemedel. Dessa kan variera i förekomst från mycket vanliga till mycket sällsynta, och de kan vara både mer eller mindre allvarliga.

Med läkemedlet brukar det medfölja en så kallad bipacksedel, där det finns information om sådana biverkningar som man känner till att patienter kan få.

Det kan finnas även andra biverkningar som någon patient kan få, och då är det viktigt att man rapporterar in dessa. Det kan man göra genom att berätta om dem för sin behandlande läkare. Man kan också anmäla biverkningar av ett läkemedel direkt till Läkemedelsverket.
Man kan antingen använda en särskild blankett, som finns att hämta hem på Läkemedelsverkets webbplats, och som man skickar med post till nedanstående adress:

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

eller så kan man rapportera biverkningar direkt på Läkemedelsverkets webbplats genom ett särskilt e-formulär. Det hittar du här.

0 Kommentarer
Rapportera biverkningar av ett läkemedel

Ny låt uppmanar till att rapportera in biverkningar av läkemedel

En ny låt skall göra att fler rapporterar in läkemedelsbiverkningar. Låten tros kunna verka tilltalande för människor i olika delar av världen.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.