Soul-inspirerade låten "Take and tell" uppmanar såväl fattig som rik till att rapportera läkemedelsbiverkningar. Producerat av Världshälsoorganisationens centrum för läkemedelsbiverkningar Uppsala Monitoring Center (UMC). Skärmdump från YouTube

Ny låt uppmanar till att rapportera in biverkningar av läkemedel

En ny låt skall göra att fler rapporterar in läkemedelsbiverkningar. Låten tros kunna verka tilltalande för människor i olika delar av världen.

Det rapporteras in för lite om biverkningar av olika läkemedel i hela världen. Störst tycks problemet vara i utvecklingsländer.
För att ändra på det har Världshälsoorganisationens (WHO) centrum för läkemedelsbiverkningar - Uppsala Monitoring Center - producerat en soul-inspirerad låt med titeln "Take and Tell" (på svenska Ta och tala om). Låten är skriven på engelska och är tänkt att översättas till spanska, franska och arabiska. För att låten skall kunna nå fler människor hoppas man på att länder kommer vilja översätta den till sina lokala språk.

I Sverige är vi vana att köpa våra mediciner i förpackning med en medföljande så kallad bipacksedel som innehåller information om bland annat biverkningar. Så är det inte i exempelvis fattiga länder där man ofta kan köpa enskilda tabletter och därmed inte får information om biverkningar. Många läkemedel har dessutom bara testats på människor i västvärlden, och kan fungera på annat sätt för patienter i andra delar av världen.

I vårt land kan biverkningar rapporteras till ansvarig behandlande läkare, och direkt till Läkemedelsverket via post och på deras webbplats med ett e-formulär.

Läs om att rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats här.

Låttexten på svenska*:

När du får en värk, finns det ett piller du kan ta. Men om det gör dig sjuk, kom ihåg att du måste tala om det.
Ta och tala om, ta och tala om. Om biverkningar visar sig, låt din läkare få veta det , ta och tala om.

När du tar din medicin, kan det finnas biverkningar. Kom ihåg, att om du får några, eller även om du bara får en, så måste du ta och tala om.
Ta och tala om, det är vad du måste göra. Om biverkningar visar sig, låt din läkare få veta det , ta och tala om.

När du tar din medicin , och uppmärksammar dina biverkningar, biverkningar, så är det farmakovigilans och du vet att det gör skillnad.
Du måste ta och tala om, ta och tala om, ta och tala om. Du vet vad du måste göra. När biverkningar visar sig, låt din läkare få veta, ta och tala om.

Ta och tala om, ta och tala om, ta och tala om, ta och tala om. Åh, om biverkningar visar sig låt din läkare få veta det, ta och tala om.

* Fritt översatt från engelska. Översättningen gör inte anspråk på att vara komplett.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.