Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. Du väljer själv hur aktiv du vill vara, men du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill.

Ny patientlag ska stärka patientens ställning (utförlig förklaring)

Från och med årsskiftet gäller en ny lag, patientlagen, för oss patienter. Där beskrivs vilken information vi ska få om vår vård och vilka möjligheter vi har att välja den vård som vi behöver.

Syftet med lagen är att skapa förståelse och delaktighet för patienten, oavsett bakgrund eller ålder.

Informationen kan handla om hälsotillstånd, behandlingsmetoder, hjälpmedel, risker, eftervård och mycket mer. Lagen ger oss också rätt att välja öppenvård i hela landet och rätt till ny medicinsk bedömning om man har en allvarlig sjukdom.

Vi ska förstå informationen

Oavsett vem jag är och vilken bakgrund jag har ska vårdpersonal ge mig den information jag behöver. Till exempel kan det innebära att jag får hjälp av en tolk eller får skriftlig information för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Informationen ska vara anpassad till min situation och mina förutsättningar. Jag ska förstå vad som händer med min vård och vara delaktig i de beslut som fattas. Jag måste inte vara aktiv i detta men jag kan om jag vill och jag har rätt att säga ifrån.

Jag ger mitt samtycke när jag känner att jag förstått vilka alternativ och möjligheter som jag har. Jag kan också säga nej till den vård som erbjuds. Självklart kan jag ändra mig i efterskott även om jag redan gett mitt samtycke.

Detta gäller även barn som har rätt att uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att äldre barn förstår informationen och kan vara aktiva beslutsfattare kring sin egen vård. Är barnet litet kan det ske tillsammans med sin vårdnadshavare.

Vad kan informationen handla om?

 

Jag som patient ska få information om

  • mitt hälsotillstånd
  • vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  • vilka hjälpmedel som finns
  • när jag kan förvänta mig att få vård
  • vad behandlingen och vården förväntas resultera i
  • vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
  • hur eftervården, som jag kan behöva, går till
  • vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada
  • möjligheterna att hos Försäkringskassan få veta mer om att söka vård i ett EES-land eller i Schweiz

 

Ibland kan mina närstående behöva få information om min vård. På grund av tystnadsplikten kan de bara bli informerade om jag själv är med vid besöket eller har gett mitt tillstånd.

Vid akuta situationer, om jag till exempel är medvetslös och inte kan ge mitt samtycke, får jag ändå den vård som jag behöver.

Välja öppenvård i hela landet

Öppenvård kallas all vård när patienten inte blir inlagd. Jag ska få information om vilken vård mitt landsting kan erbjuda och om jag kan få vården i ett annat landsting. Jag har också möjlighet att välja öppenvård var som helst i Sverige för undersökning eller behandling.  

Detta gäller även öppen specialistvårdsmottagning, till exempel för gråstarrsoperationer.

Så länge vården är finansierad av landstinget spelar det ingen roll om vårdgivaren är offentlig eller privat. Jag kan gå till vilken vårdcentral som jag vill i hela Sverige. Att välja att tillhöra en vårdcentral kallas också för listning. På en vårdcentral kan jag även välja en fast läkarkontakt.

Jag kan också välja högspecialiserad öppenvård vid ett regionsjukhus i ett annat landsting, till exempel en uppföljning av en cancerbehandling.

Mina medicinska behov avgör

När jag söker vård i ett annat landsting avgör mina medicinska behov när jag får vård. Dessa bedöms av läkaren. Jag ska få öppenvård på samma villkor som alla de som är folkbokförda i det landstinget. Därför betalar jag lika mycket i patientavgift som alla andra som söker öppenvård men jag får själv betala resor och uppehälle.

Eftersom jag kommer från ett annat landsting omfattas jag dock inte av vårdgarantin i det landsting jag valt istället.

Ny medicinsk bedömning

Om jag har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan jag begära att få en ny medicinsk bedömning. Den görs av en annan läkare än den jag redan har, antingen i mitt hemlandsting eller i ett annat landsting.

Kostnaden för ny medicinsk bedömning står mitt landsting för. Om jag får den i ett annat landsting bekostar mitt eget landsting även resorna.

Om jag behöver remiss

Jag måste ha remiss från min vårdcentral om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i mitt hemlandsting eller i det landsting jag söker vård i.

Om jag inte är nöjd

I varje landsting finns en patientnämnd som ska hjälpa mig om jag inte känner mig delaktig i min vård eller på annat sätt inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa mig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal och få information om hur jag kan rapportera det jag varit med om.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.