Svårt att få bidrag till rehab utomlands

Det råder stora skillnader mellan landstingen vad gäller bidrag till rehab i varmt klimat. Under senare år har allt fler landsting dragit in rese­bidragen och erbjuder i stället liknande vård på hemmaplan.

Rehab utomlands

Flera landsting uppger att de dragit in bidragen, eftersom det saknas bevis för att det fungerar, och hänvisar till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelse­organens sjukdomar. Andra landsting har dragit in resorna av ekonomiska skäl. I stället ska landstingen erbjuda samma vård hemma. Det framgår av en enkät som Reumatikervärlden har gjort.

– Jag tror att många har dragit in bidragen av ekonomiska skäl, säger Elisabet Lindqvist, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus och ordförande i arbetsgruppen Modern reuma rehabilitering i SRF, Svensk Reumatologisk Förening.

Även om många patienter med reumatisk sjukdom upplever att de mår bättre av rehab i varmt klimat, tror inte Elisabet Lindqvist att själva klimatet bidrar jättemycket till effekten.

– Rehab är färskvara och resan utomlands kanske blir kicken som gör att förändringarna består även efter hemkomsten. Men all rehab är bra och den som vi erbjuder här hemma är minst lika bra som den som erbjuds i till exempel Spanien, säger Elisabet Lindqvist.

 

Faktaruta

Fakta: Landstingens besked

Dessa landsting och regioner ger bidrag till rehabresor utomlands:

  • Ger bidrag: Halland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Östergötland (enbart barn till och med 19 år).
  • Inga bidrag: Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro.
  • Ej svarat: Blekinge, Dalarna, Gotland, Kalmar, Västra Götalandsregionen, Värmland.
  • Ej klart: Kronobergs län ska starta en upphandling under 2015.Källa: Reumatikervärldens enkät

Andra alternativ

Om inte landstinget beviljar bidrag:

  • En möjlighet är att via den svenska Försäkringskassan söka planerad vård i ett annat EU/EES-land enligt de regler som gäller för vårdförmåner inom EU.
  • Det finns också möjlighet att söka förhandstillstånd i förväg för vård, och få vårdkostnaden direkt betald av Försäkringskassan om man inte kan få vård i godtagbar tid.
  • Information om vad som gäller finns på Försäkringskassans webb.

Källa: Gunnel Åkesson, Örebro läns landsting
Text: Fredrik Hed


Läs mer om Rehabilitering utomlands

Källa: Reumatikervärlden 
Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #2

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.