Rehabilitering

Du som har en kronisk reumatisk sjukdom kan behöva rehabilitering löpande. Vissa perioder kan den vara mer omfattande och ske under flera veckor, eller den kan vara en återkommande behandling ett par gånger i månaden.

Grunden för rehabilitering ska vara att du får en individuellt upprättad rehabiliteringsplan. Den ska innehålla uppgifter om metoder, mål och tidsplan. Planen ska tas fram i samarbete mellan professionen och dig, och du ska vara delaktig i målen men inte nödvändigtvis i metoderna för att uppnå dessa.

Kännetecknet på kvalificerad medicinsk rehabilitering är noggrann analys och undersökning av varje individ och att åtgärderna, inklusive träning, skräddarsys individuellt. Dessa insatser ges inom ramen för sjukvården. Kvalificerad medicinsk rehabilitering kan också ges i varmare klimat, där det gynnsamma klimatet i sig kan öka effekten av de individuellt anpassade behandlingarna och träningen.

Arbetsinriktad rehabilitering

 • Målet med arbetslivsinriktad rehabilitering är att du ska kunna fortsätta att vara yrkesverksam trots en reumatisk sjukdom. Insatserna behöver samordnas mellan arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och hälso- och sjukvård för att ge bästa möjliga resultat.

Reumatikerförbundet om rehabilitering

 • Många av Reumatikerförbundets medlemmar anser att de inte får den rehabilitering de behöver. De reumatiska sjukdomarna är komplicerade, trötthet och värk hör till de symtom som kännetecknar de flesta av dem. Många långtidssjukskrivna upplever också att de inte får den hjälp de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet, det gäller både från försäkringskassan och sjukvården. 
 • Reumatikerförbundet ser rehabiliteringen som en viktig del i den sjukvårdande behandling som måste anpassas efter varje enskild individ. Det är viktigt att behandlingen kommer i gång i ett så tidigt skede som möjligt för att inte förvärra det medicinska tillståndet.

Anpassad motion och träning

 • Att träna och vara fysiskt aktiv på andra sätt är nyttigt på många vis. Kroppen blir starkare och klarar sjukdomens påfrestningar bättre.
 • Stressnivåerna sjunker och humöret förbättras. Dessutom ökar chansen att man slipper följdsjukdomar som benskörhet och hjärt-/kärlsjukdomar.
 • Fysisk aktivitet kan också ha rent smärtlindrande effekter vid långvarig smärta. Motion och träning kan motverka muskelspänningar samt orsakats av smärta och bidra till att man känner sig starkare.

Mat, motion och hälsa

 • Kosten är viktig för välbefinnandet och påverkar också orken. Många med reumatisk sjukdom tycker sig må bättre av exempelvis en vegetarisk kost.
 • Det är inte heller ovanligt med olika problem med mage och tarm som kräver att man äter en speciell kost. Det viktiga är att måltiderna är varierade och innehåller de näringsämnen som kroppen behöver för att kunna leva ett aktivt liv.

Andra insatser

 • För att underlätta tillvaron och göra det möjligt att i så stor utsträckning som möjligt leva ett aktivt och självständig liv finns det ett flertal insatser som samhället kan bistå med.
 • Bostaden och arbetsplatsen kan behöva anpassas.
 • För dig som inte kan använda allmänna kommunikationer kan bilstöd och färdtjänst vara ett alternativ.
 • Olika typer av hjälpmedel kan också underlätta i många vardagliga situationer.
0 Kommentarer
Rehabilitering

Avhandling om arbetsterapi och samhällsnytta

Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader. Det handlar en ny avhandling från Umeå Universitet om.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.