Avhandling om arbetsterapi och samhällsnytta

Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader. Det handlar en ny avhandling från Umeå Universitet om.

Hjälp från arbetsterapeuter, med fokus på meningsfulla aktiviteter, kan ge positiv effekt på äldre personers hälsa och även minska samhällets kostnader för vård och omsorg. Avhandlingen visar betydelsen av att äldre får möjlighet att få kunskap om hur man kan förbli aktiv trots hög ålder. Den visar även hur viktigt det är att äldre som söker hjälp från hemtjänst i sin vardag i första hand bör få stöd på sätt som stärker deras förmåga att klara av de vardagliga aktiviteterna, själv istället för att direkt beviljas hemtjänst.

Magnus Zingmark, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, redovisar bland annat resultaten från en nyligen genomförd studie där äldre personer i Umeå under ledning av arbetsterapeuter erbjöds att delta på träffar ledda av arbetsterapeuter, i grupp eller enskilt, som handlade om hur viktigt det är för hälsan att förbli aktiv, och hur man kan hantera olika svårigheter som riskerar att begränsa deras möjligheter att vara aktiva.

Resultaten från studien visar på positiva effekter av denna typ av stöd från arbetsterapeuter. och att det till viss del minskade kostnaderna för hälso- och sjukvård i den grupp som fick stöd på detta sättet.

En annan studie i avhandlingen visar att äldre personer som sökte hemtjänst för hjälp med dusch i stor omfattning kunde klara sig mer själva igen genom stöd från en arbetsterapeut. Sådant stöd skulle också kunna ha positiva effekter för personens hälsa och också kunna bidra till minskade kostnader för vård och omsorg.

Med det ökande antalet äldre i samhället är det viktigt att utveckla nya metoder som främjar äldres möjligheter att vara aktiva och på så sätt kunna påverka hälsa och välmående. För kommuner och landsting innebär den nya kunskapen att det finns anledning att erbjuda äldre personer som är i riskzonen för att vara mindre aktiva den här sortens stöd från arbetsterapeuter.

Avhandlingen ( skriven på Engelska ) är publicerad digitalt.
Läs om den här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.