Vårdgarantin

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är lag från och med 1 juli 2010, som en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få.
Vårdgarantin säger hur länge du som längst ska behöva vänta. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet du sökt, ska du erbjudas besök eller behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan det bli en vårdenhet i ett annat landsting. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt.

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

Kontakt med primärvården samma dag

  • Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

Läkarbesök i primärvården inom sju dagar

  • Bedömer vårdpersonal att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos husläkaren.

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

  • Om man får en remiss till den specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

  • Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.

Vårdgarantin gäller inte:

  • återbesök.
  • om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
  • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning.
  • utredningar och undersökningar.
  • hjälpmedelsförsörjning, ett undantag är utprovning av hörapparater.
  • om du tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om du senare ändrar dig kan du tacka ja till erbjudandet).

Det finns en nationell webbplats som visar väntetidsläget inom landstingen  

Resa till annan vårdgivare

Det finns olika resesätt för dig som patient då du ska resa till vård på annan ort, oavsett om det gäller vård inom regionen eller i ett annat landsting. I första hand ska din resa ske med buss, tåg eller privat bil. Om det finns medicinska skäl kan taxi vara ett alternativ.

Skånetrafiken har ansvaret för sjukresor inom Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information.

Läs mer om sjukresor på Skånetrafikens hemsida.

Skånetrafiken - sjukresor

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.