Läkemedelsbulletinen utgiven av Region Skåne

Läkemedelsrådets roll inom Region Skåne

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet vilka tillsammans ska verka för en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne. Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

I början av december kommer Läkemedelsrådets webbsida att stängas ner och informationen kommer istället att integreras på webbsidan Vårdgivare i Skåne. Vårdgivare i Skåne är utformad ur användarens perspektiv, vilket innebär att informationen från Läkemedelsrådet kommer att visas under olika flikar. Merparten av informationen kommer dock att ligga under Vård- riktlinjer (samtliga rekommendationer och riktlinjer), Kompetens & utveckling (organisatoriskt om Läkemedelsrådet, Terapi- grupper, Läkemedelsansvariga läkare, Enheten för läkemedelsstyrning) samt Uppföljning (läkemedel i siffror). Webbsidan kommer att nås såväl internt som externt.

Vårdgivare i Skåne

Läs Läkemedelsbulletinen här

0 Kommentarer
Läkemedelsbulletinen utgiven av Region Skåne

2016

LäkemedelsBulletinen är en informationsskrift om läkemedel, som innehåller bland annat artiklar om terapier, biverkningar och Läkemedelsrådets rekommendationer. Bakom Bulletinen st ...

Läs mer

2015

LäkemedelsBulletinen är en informationsskrift om läkemedel, som innehåller bland annat artiklar om terapier, biverkningar och Läkemedelsrådets rekommendationer. Bakom Bulletinen st ...

Läs mer

2014

LäkemedelsBulletinen är en informationsskrift om läkemedel, som innehåller bland annat artiklar om terapier, biverkningar och Läkemedelsrådets rekommendationer.Bakom Bulletinen st ...

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.