Statistiska Centralbyrån (SCB:s) tidning Välfärd

SCB:s tidskrift Välfärd ger aktuell information om väsentliga välfärdsfrågor.

I Välfärd presenteras ny statistik om levnadsförhållanden och befolkningsutveckling, om arbetsliv, familjeliv, inkomster, utbildning, hälsa m.m.


Artikelförfattare är utredare på SCB och andra statistikansvariga myndigheter och forskare vid universitet och högskolor. Statistiken presenteras på tydligt språk och med klargörande diagram och kartor. 

Tidningen finns både som papperstidning och i webbformat. I bägge media presenteras samtliga artiklar och längre notiser samt redaktörens spalt. I pappersversionen ingår därutöver korta notiser, återkommande tidsserier över arbetslöshet, sysselsättning, fruktsamhet m.m. Enbart på webben finns dels pressmeddelanden, dels vissa länkar till mer detaljerad statistik.

SCB hemsida här

0 Kommentarer
Statistiska Centralbyrån (SCB:s) tidning Välfärd

2014

Statistik om välfärd, arbetsmarknad, utbildning och befolkning.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.