Osteoporos benskörhet

Osteoporos eller benskörhet är en mycket vanlig sjukdom i Sverige som drabbar varannan kvinna och var fjärde man. I Sverige sker årligen 70 000 osteoporosrelaterade frakturer. Genom att arbeta förebyggande kan förekomsten av frakturer minskas. Förebyggande insatser som hindrar utveckling av sjukdomen och minskar risken för frakturer är mycket viktiga och avser bland annat kostråd och fysisk aktivitet. Det finns idag läkemedel för behandling av osteoporos och nya läkemedel är under utveckling.

Benskörhet drabbar både kvinnor och män, även om kvinnor drabbas oftare.

Första tecknet på benskörhet, eller osteoporos som det heter på läkarspråk, är en fraktur, alltså ett benbrott - särskilt om det händer i samband med att man ramlar ganska lindrigt, men ändå bryter sig. Särskilt gäller det frakturer på höften, de patienterna måste fångas upp, utredas och behandlas om det behövs.

Att satsa på benskörhet är viktigt av flera skäl. Obehandlad benskörhet leder till stort lidande för patienten helt i onödan. Värst är det för dem med höftfrakturer eller komprimerade kotor i ryggraden på grund av benskörhet.

Ett stort problem för patienterna är de som drabbas av att kotorna i ryggraden faller ihop när skelettet urkalkas för mycket. Det är mycket smärtsamt, och man kan bli så krum att det blir svårt att andas.

Riskfaktorer för primär osteoporos

Icke påverkbara riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Ärftlighet
 • Kvinna

Påverkbara riskfaktorer

 • Låg vikt (magerlagd)
 • Låg fysisk aktivitet (under en längre tid)
 • Rökning
 • Låga östrogenhalter
 • Överkonsumtion av alkohol
 • För lite kalcium i kosten under en längre tid
 • Brist på D-vitamin. D-vitamin finns i vissa födoämnen som fet fisk och bildas även i huden när den utsätts för dagsljus. Det räcker i allmänhet med 15 minuter dagligen utomhus under sommarhalvåret för att täcka behovet.
 • Riskfaktorer för sekundär osteoporos
 • Inflammatorisk sjukdom (till exempel reumatoid artrit, ledgångsreuamtism och SLE)
 • Långtidsbehandling med kortison, framförallt i tablettform

Visste du att:

Internationella Osteoporosdagen firas varje år den 20 oktober.

Video om Osteoporos

Länkar om Osteoporos (benskörhet)

Läs mer om osteoporos på Aktuellt om vetenskap och hälsa här

Läs mer om osteoporos, benskörhet på Reumatikerförbundet här

WHO FRAX: Bedömning av frakturrisk​
FRAX® är ett datorbaserat redskap utvecklat av Världshälsoorganisationen (WHO) för att bedömma risk för fraktur. Verktyget hittar du här

Lyssna på en föreläsning om benskörhet och benbrott här.

0 Kommentarer
Osteoporos benskörhet

Lite kort om Osteoporos (benskörhet)

Kortfattad information om sjukdomen Osteoporos, även kallad benskörhet

Läs mer
https://youtube.com/devicesupport
http://m.youtube.com

Många patienter obehandlade trots billig medicin

Trots att sjukdomen Osteoporos (benskörhet) går att upptäcka och medicinera till en låg kostnad går 60-70 procent av patienterna hem utan vare sig diagnos eller medicin efter första frakturen.

Läs mer

Studie om kort vårdtid för höftfrakturer

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid, visade en ny studie.

Läs mer

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

Många människor kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av Osteoporos (benskörhet). Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan benbrottet inträffat.

Läs mer

Kan Osteoporos (benskörhet) upptäckas vid tandläkarbesöket?

Eftersom en mycket stor del av den vuxna befolkningen regelbundet besöker tandvården, har frågan om bentäthetsmätning hos tandläkaren på senare tid blivit alltmer intressant.

Läs mer

Satsning ska minska antalet frakturer i Skåne

Hälsosamtal med patienter som hamnat på lasarettet med benbrott ska minska riskerna för att de faller och skadar sig igen. Det är en av flera åtgärder som ska förebygga frakturer.

Läs mer

Ny metod kan bota benskörhet

Ny upptäckt som kan hjälpa människor med benskörhet har gjorts av forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Läs mer

Studie styrker samband mellan stressfraktur och läkemedel

Vid en stressfraktur har patienten ofta gått omkring med ont i benet i flera veckor när hon eller han plötsligt får ...

Läs mer

Balansträning främjar hälsa vid benskörhet (osteoporos)

Enligt en ny doktorsavhandling skulle stillasittande äldre personer med benskörhet kunna bli mer fysiskt aktiva med hjälp av ett balansträningsprogram. Man har också sett att patienterna har behov av råd och uppmuntran kring fysik aktivitet från fysioterapeuter och behandlande läkare.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.