Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit kallas också ledgångsreumatism.

Inflammation orsakar framför allt värk och stelhet i leder men kan även drabba andra organ. Sjukdomen behandlas med rörelseträning samt antiinflammatoriska, antireumatiska och biologiska läkemedel och kortison.

Reumatoid artrit förekommer i hela världen och bland alla folkslag. Sjukdomen drabbar både kvinnor och män, även om kvinnorna är i majoritet. Det är vanligast att sjukdomen debuterar i den senare delen av livet men den finns i alla åldersgrupper.

Sjukdomen är ärftlig, men ärftligheten kan inte ensam leda till att sjukdomen blossar upp utan det krävs även andra faktorer för att insjukna. Vissa av dessa är okända. Rökning både ökar risken att insjukna och att sjukdomstillståndet förvärras. Rökning ökar också risken för att behandling med biologiska läkemedel misslyckas eller inte får full effekt. Vissa yrkesgrupper som exponerats för exempelvis asbest, kisel och asfalt löper en ökad risk att få Reumatoid artrit.
Trots anlag för Reumatoid artrit utvecklar många personer aldrig sjukdomen. Omkring 0,5-1 % av Sveriges befolkning har sjukdomen.

Insjuknandet kan se väldigt olika ut. Vanligen sker det smygande under loppet av veckor eller månader, men ungefär en tredjedel debuterar akut över bara ett par dagar till veckor.
Gemensamt för alla former av insjuknande är ledvärken. Reumatoid artrit är framför allt en sjukdom som drabbar leder och strukturer runt omkring. Det uppstår en inflammation som ger smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Typiskt är att stelheten främst finns på morgonen medan de andra symtomen ökar under dagen i takt med att leden används.

Allmän sjukdomskänsla och överdriven trötthet är andra symtom som är vanliga både innan artriten bryter ut och senare i samband med sjukdomen.

Läs mer om Reumatoid artrit (RA) på Reumatikerförbundets webbplats här

 

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom, som kännetecknas av svullna och ömma leder. Ledgångsreumatism orsakas av en kombination av kända och okända genetiska-, miljö- och livsstilsfaktorer.
En ny avhandling av forskaren Annmarie Wesley syftar till att öka kunskapen om varför ledgångsreumatism uppkommer, mer specifikt undersöka sambandet mellan intaget av fet fisk via kosten och omega-3 tillskott, övervikt och fetma, livshändelser samt kroppsligt ansträngade arbete.

Avhandlingen är skriven på engelska, men en sammanfattning på svenska finns på sidan 50. Läs avhandlingen här

Se video


Den första advent 1986 vaknade då 24-åriga Birgitta och kunde knappt ta sig ur sängen. På utsidan såg allting bra ut, men någonting var definitivt fel. Birgitta diagnostiserades med ledgångsreumatism. Här berättar hon om sin resa.


Simon är orolig för att han har en reumatisk sjukdom så han bestämmer sig för att lära sig mer vad man kan göra för att må bra och ha en reumatisk sjukdom. Den här filmen fokuserar på smärta och trötthet. En film med tips och inspiration för dig!

0 Kommentarer
Reumatoid artrit (RA)

RA-instruktörer

"Kunskap som gör skillnad" utbildade patienter undervisar i vård och vårdutbildningar. Reuma Utveckling AB och Reumatikerförbundet genomför utbildningar inom diagnoserna ...

Läs mer
RA-instruktör Kristina Olsson berättar vad en instruktör gör och informerar om Reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Instruktörer utbildas av Reuma Utveckling som ägs av Reumatikerförbundet.

God nytta av rehabilitering i varmt klimat för patienter med artrit

Efter att socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar uppmärksammat att det inte finns mycket till vetenskapliga bevis för nyttan av rehabilitering i ...

Läs mer

Forskning på eventuell ny behandlingsform

Forskare i vårt grannland Norge har studerat om en ny typ av behandling skulle kunna användas mot Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism. Man tyckte sig finna ett samband mellan denna sjukdom och ett könshormon.

Läs mer

Salt och rökning tillsammans ökar risken för RA

Enligt forskare vid Umeå universitet ger kombinationen att röka och äta mycket salt dubbelt så stor risk att insjukna i ledgångsreumatism än de ...

Läs mer

Söker triggern till reumatoid artrit.

Med hjälp av modern dna-teknik, registerdata från tusentals patienter och samarbeten med industrin hoppas Lars ­Klareskog nå hela vägen till en bot mot reumatoid artrit. Dagens biologiska mediciner har hjälpt många men inte alla.

Läs mer

Läkemedelsstudie TNF-hämmare

Diskussionen kring när TNF-hämmare ska sättas in, i vilken mängd och när behandlingen kan avslutas utan att patienten blir s ...

Läs mer

Reumatoid Artrit (RA)/ledgångsreumatism kan påvisas i blodet

Reumatoid Artrit (RA) / ledgångsreumatism skulle kunna upptäckas tidigare genom särskilda markörer i blodet. Det visas i en ny avhandling vid Umeå Universitet.

Läs mer

Skanning kan kanske förutsäga Artrit

Danska forskare kan vara en ny metod på spåren att tidigare kunna diagnosticera Artrit, med hjälp av biomarkörer och PET/CT-skanning, berättar Reumatikerförbundets danska motsvarighet Gigtforeningen.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.