ReuMaRosen

ReuMaRosen

Förutsättningen för att Du ska vara berättigad att söka bidrag från fonden ReuMaRosen är: 
- att du är medlem i Reumatikerförbundet och har varit detta under minst tre (3) år i följd.  För barn t o m 15 års ålder behövs minst ett (1) års medlemskap.  

 

         "Bidrag ur fonden kan sökas av medlemmar som avses i stadgarna § 2, första att-satsen" 
§2 Fondens ändamål är;

 • att främja vård, fostran och utbildning för barn- och ungdomsreumatiker 
  samt bistå medlemmar i Reumatikerförbundet, med hemvist i nedanstående kommuner, vilka har behov av ersättning som ej är ålagd stat, landsting eller kommun. 
  Kommuner som omfattas av denna paragraf: 
  Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, och Ystad. 

Medel kan sökas till rehabiliteringsresa, hjälpmedel, utbildning och icke subventionerad behandling. Reumatisk sjukdom ska styrkas med läkarintyg. 
Bidrag kan sökas vart fjärde år, d v s om bidrag beviljats ett år kan sökanden ej erhålla nytt bidrag förrän tre ( 3 ) kalenderår förflutit. 

 1. Rehabiliteringsresa, minst två ( 2 ) veckor, med individuella behandlingar gällande för medlem med reumatisk sjukdom. Bidrag från fonden ges ej om försäkringskassa, landsting eller kommun lämnat bidrag”.
 2. Hjälpmedel. För bidrag till hjälpmedel ska minsta kostnaden för att ansökan ska behandlas vara 500 kronor. Bidrag kan utgå med maximalt 25% av kostnaden eller högst 1 000 kronor”.
 3. Utbildning. Bidrag lämnas till sökanden som läser på exempelvis folkhögskola, yrkesinriktad utbildning eller annan längre utbildning. Bidrag kan utgå med högst 1 000 kr”.
 4. Icke subventionerad behandling ( ex vis paraffinbad och tandvård ). Här lämnar fonden upp till den sökanden att själv ange arten av behandling. Bidrag kan utgå med högst 1 000 kr”.
 5. Ansökan görs på särskild blankett under tiden 1 juni - 1 oktober. Ansökan som ej inkommer inom föreskriven tid behandlas inte.
 6. Mejla till Reumatikerdistriktet i Skåne under adress  eller 
  ring 046 - 18 84 48 för att erhålla giltig ansökningsblankett.
  Du kan även hämta ansökningsblanketterna nedan
  i word och pdf-format 
 7. Sänd Din ansökan under adress:
  REUMATIKERDISTRIKTET I SKÅNE 
  ReuMaRosen
  Skiffervägen 20 
  224 78 Lund 
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.