Artros - en av de reumatiska sjukdomarna

En av de reumatiska sjukdomarna - Artros

Artros eller osteoartrit är den vanligaste ledsjukdomen. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden
Risken att utveckla sjukdomen ökar med stigande ålder. En artros angripen led är stel och patienten besväras av smärta. Idag finns ingen behandling som stoppar sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet har däremot en mycket positiv påverkan.

Vem drabbas?

Totalt har ungefär 7–800 000 personer i Sverige artros. Man räknar med att 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år har artros förändringar enligt röntgen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder även om den också förekommer i yngre åldrar. Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning

Symtom

Symtomen kommer ofta smygande. Ofta börjar artrosen i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Smärtan uppträder först vid rörelse och belastning men när sjukdomen försäm- ras uppkommer smärtan även i vila, särskilt vid höftledsartros. Leden kan också bli inflammerad vilket yttrar sig som svullnad och värmeökning. Inflammatio- nen är oftast lindrig och övergående. Ibland känns artrosen som en instabilitet eller muskelsvaghet. Ibland förekommer akut smärta och svullnad, särskilt i stora leder. Det kan då vara fråga om någon form av kristallartrit som kan behandlas med antiinflammatoriska och/eller kortisoninjektioner. 

Behandling

Alla som drabbas av artros ska erbjudas en grundbehandling som består av in- formation, fysisk aktivitet och vid behov viktreduktion. Senaste forskningen har visat att vid lätt till måttlig artros är effekten av träning, information och viktre- duktion lika god som effekten av läkemedel.
Det finns idag ingen behandling som kan stoppa artrosutvecklingen. Behand- lingen inriktas istället på att lindra smärtan och förbättra muskelfunktionen. All- ra viktigast är fysisk aktivitet.
Andra alternativ för smärtlindring är transkutan elektrisk nervstimulering (så kallad TENS) ultraljud, värme/kyla, mobilisering av kringliggande leder och oli- ka former av ortopedtekniska hjälpmedel (exempelvis inlägg i skorna eller orto- pediska bandage, ortoser).
Lokala injektioner med kortison används ibland vid svårare besvär. För ca 10 % med svår artros kan operation bli aktuellt. Det vanligaste är att den drabbade leden (oftast knä- eller höftled) ersätts med en ledprotes

Forskning/utveckling

Det pågår forskning om artros på flera plan. Grundforskarna undersöker led- brosk och ledinflammation. Sjukdomen sätts också in i ett större såväl medicinskt som socialt sammanhang. Det söks kunskap om sjukdomens uppkomst och förlopp där målet är att finna miljöfaktorer av betydelse för att kunna förebygga artrosens uppkomst.

Källa: Reumatikerförbundet

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.