Nationellt kvalitetsregister över Artrospatienter

Nationella kvalitetsregistret
Bättre omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. För att minska sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning och öka patienternas livskvalitet och aktivitetsnivå, anordnas artrosskolor.

Artrosskolor hjälper patienter att hantera sin sjukdom. Resultatet av utbildningen förs in i ett kvalitetsregister och statistiken är ett väldigt viktigt underlag i arbetet med att utveckla artrosvården.
– Artrosskolan är evidensbaserad och lär deltagarna att leva med sin sjukdom: Vilka är riskfaktorerna? Hur kan man hantera sjukdomen och hjälpa sig själv? Teori kompletteras med ett individuellt anpassat träningsprogram, berättar Carina Thorstensson, registerhållare för kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.

Efter avslutad artrosskola får patienterna fylla i ett formulär med frågor, bland annat om upplevd smärta, fysisk aktivitet och läkemedelskonsumtion. Uppgifterna förs in i BOA-registret, och statistiken där talar sitt tydliga språk: Artrosskolorna gör väldigt stor nytta.
– Deltagarnas fysiska aktivitet ökar och deras hälsorelaterade livskvalitet förbättras efter avslutad artrosskola. De har mindre ont och mår generellt bättre, berättar Carina Thorstensson.

BOA-registrets webbplats

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.