Fibromyalgi (FM)

Vad är Fibromyalgi?

 • Fibromyalgi är en icke-inflammatorisk reumatisk sjukdom. Ordet Fibromyalgi kommer av betydelsen värk i muskler och bindväv.
 • Fibromyalgi var länge inte accepterat som diagnos i sjukvården, och negativa benämningar var vanligt på patienterna som ofta benämndes SVBK. Först på 1980-talet accepterat som en diagnos, men sjukdomen är fortfarande idag omtvistad.
 • Kännetecknas av långvarig smärta i hela kroppen, som är kontinuerlig och med få smärtfria perioder.
 • Ömhet, trötthet och sömnstörning förekommer ofta.
 • Utbredd djup smärta, framför allt i muskler, men även i leder. Känns av både vid vila och rörelse, ökar ofta under och efter fysisk ansträngning.
 • Ökad smärtkänslighet gör att patienter reagerar mer än vanligt på smärta, ofta får man en låg smärttröskel.
 • Ingen psykisk sjukdom, men smärtan ger stress som påverkar även psykiskt.

Vad orsakar Fibromyalgi?

 • Den egentliga orsaken är ännu okänd.
 • Sjukdomen tros bero på en störning i signalsystemet mellan hjärnan och kroppen, en ökad smärtaktivering i centrala nervsystemet, som tros orsakas av så kallade glia-celler i nervsystemet, som ger smärtförstärkning. Man har även sett förändringar i muskelvävnad hos patienter med Fibromyalgi.
 • I vissa fall finns viss koppling till psykisk överbelastning, exempelvis genom stark stress.
 • Enformiga rörelser eller långvarig värk i kroppen kan också medverka till att utveckla Fibromyalgi.

Symtom på Fibromyalgi?

 • Mest framträdande är en kronisk långvarig smärta som kan finnas hela tiden, men som även kan komma och gå. Smärtan utgår oftast från musklerna men kan även finnas i leder. Den sprider sig ofta lätt från ett ställe till andra i kroppen.
  Smärttröskeln sänks, och det gör att även ett lätt tryck kan göra mycket ont.
 • En onormal trötthet kallad fatigué, som inte försvinner trots vila eller god sömn. Smärtan i sig kan också bidra till en sämre sömn.
 • Andra symtom kan vara mag- tarmbesvär, morgonstelhet, stickningar och domningar som ofta känns i händerna. Oro, depression och koncentrationssvårigheter kan också förekomma.

Vem drabbas?

 • Vanligast bland kvinnor, förekomst cirka 80-90% men kan även drabba män.
 • Drabbar ofta i åldern 40-55 år men kan drabba i även i andra åldrar.
 • Beräknas finnas hos cirka 2% av Sveriges befolkning.

Hur ställs diagnos?

 • Det finns inga prover eller röntgen-undersökningar som kan påvisa sjukdomen.
 • Diagnosen ställs utifrån särskilda kriterier.
 • Långvarig smärta under minst 3 månaders tid, som skall ha funnits på både vänster och höger sida av kroppen, över och under midjan, samt längs med ryggraden.
 • Särskilda tryckpunkter, triggerpunkter, som det finns 9 stycken på vardera sidan av kroppen, totalt 18 stycken. Minst 11 stycken av dessa måste ömma vid tryck på dessa.
 • Läkaren gör sin bedömning efter vad patienten själv kan berätta om sina besvär, de svar som lämnas i ett speciellt intervjuformulär, resultatet av en självskattning patienten får göra om smärtans intensitet och var smärtan finns, samt vad läkaren kan se vid noggrann kroppsundersökning.

Vilken behandling finns?

 • Fysisk aktivitet har visat på liknande effekter som medicinsk behandling.
 • Går ut på att hitta sätt att kunna hantera sjukdomen, öka acceptansen och lindra värken. Smärtskolor har givit goda resultat för många. Reumatikerdistriktet Skåne har 4 stycken smärt- och fibromyalgi informatörer. Kontakt med dessa kan man få genom distriktets kansli.
 • Smärtrehabilitering, är en hjälp för patienter som inte tycker sig kunna hantera sin smärta på ett bra sätt. Syftar till att uppnå smärtlindring, ökad livskvalitet genom bättre välbefinnande, ökad fysisk aktivitet och social delaktighet samt förbättrad arbetsförmåga. Behandling varar cirka 6 veckors tid. Remiss skrivs av läkare inom primärvården ofta kallat för en husläkare.
 • Fysisk aktivitet, låg intensiv träning av styrka och uthållighet. Varmvattenbassängträning hjälper ofta att lindra värken.
 • Massage kan fungera för vissa patienter, samt TENS chockstimulering av nervceller.
 • Läkemedelsbehandling med smärtdämpande former av läkemedel. Vissa antidepressiva läkemedel har också haft viss effekt på smärtlindring och förbättrad sömn. Lämplig medicinering måste bestämmas av läkare.
 • Kan man få förbättrad sömn är detta mycket bra.

Forskning om Fibromyalgi?

 • Något man tittar på är aktivering av så kallade glia-celler i nervsystemet. Dessa kan bidra till utveckling och bibehållande av långvarig smärta.
 • Studier har visat att patienter som slutat på sina arbeten eller givit upp sina intressen mår mycket sämre än andra.
 • Svenska forskare inom Fibromyalgi är bland andra Stefan Bergman och Eva Kosek.

12 maj är Internationella Fibromyalgidagen.
Återkommer årligen samma datum, och instiftades för att öka allmänhetens kunskap om Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom.

 

 
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.