Satsning ska minska antalet frakturer i Skåne

Hälsosamtal med patienter som hamnat på lasarettet med benbrott ska minska riskerna för att de faller och skadar sig igen. Det är en av flera åtgärder som ska förebygga frakturer.

Omkring 2500 personer, i åldern 45 år och uppåt, som drabbas av fraktur kommer varje år till Helsingborgs lasarett. Många av dem är äldre kvinnor som lider av benskörhet och därmed löper större risk för benbrott om de råkar ramla.
Nu har Helsingborgs lasarett börjat arbeta mer systematiskt med att informera patienter som skadats vid fall hur de skall undvika att drabbas av fler frakturer.
Vårdprogrammet Frakturkedjan har påbörjats på Skånes universitetssjukhus, nu startar det i nordvästra skåne och ska senare igång i Kristianstad.

Att ha skört skelett är inte farligt i sig, men det gäller att undvika fallet som orsakar frakturen. Främst är det för patientens bästa, eftersom det innebär stort lidande med kotkompression eller en bruten axel. Behandling av benskörhet är inte särskilt kostsam men den totala kostnaden av en fraktur är ganska stor, cirka 200 000 kronor. Eftersom frakturer är så vanligt blir det sammantaget kostsamt för samhället. För en äldre patient kan en fraktur få mycket stora konsekvenser. Det är ofta svaga redan innan benbrottet och en operation med efterföljande rehabilitering kan ge stora försämringar i allmäntillståndet.

I Frakturkedjan ingår också att skicka patienter som bedöms behöva det till bentäthetsmätning på Hälsostaden i Ängelholm där sådan utrustning finns. De som visar sig lida av benskörhet, eller osteoporos som det också heter kan få medicinera med till exempel kalcium.

Generellt har sjukvården ingen bra koll på bensköra patienter. I ett nationellt perspektiv är det ungefär 10% som får behandling. Vilka frakturer är då vanligast? Lårbensbrott, bäckenfrakturer, skadade ryggkotor, handledsbrott och bruten axel är det som är mest förekommande bland lågenergifrakturer. Dessa uppstår vid enklare fall från till exempel stående, som personer med normal benstomme klarar utan frakturer.
Enligt uppgifter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) kostar fallolyckorna bland äldre människor ca 25 miljarder kronor varje år. Förra året fallskadades mer än 101 000 personer över 65 år så allvarligt att de tvingades uppsöka sjukhus.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.