Studie om kort vårdtid för höftfrakturer

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid, visade en ny studie.

I studien gjord av forskare på Umeå Universitet ingick svenska medborgare över 50 år som drabbades av en höftfraktur under åren 2006-2012.

Studien visar att patienter som fick en vårdtid som var längre än 11 dagar efter höftfrakturen inte hade någon ökad risk att avlida under uppföljningsperioden, men vid kortare tid än 11 dagar ökade risken att avlida inom 30 dagar med 8 procent för varje dag som vårdtiden kortades året 2006. År 2012 hade denna siffra ökat till 16 procent för varje dags kortad vårdtid.
Man tittade även på vilka patienter som löpte störst risk att avlida om vårdtiden var kort. Dessa visade sig framförallt vara äldre sköra män med sjukdomar i hjärta, njurar och lungor.

Läs artikeln här

Läs studien (på engelska) publicerad i Brittish Medical Journal här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.