God nytta av rehabilitering i varmt klimat för patienter med artrit

Efter att socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar uppmärksammat att det inte finns mycket till vetenskapliga bevis för nyttan av rehabilitering i varm klimat har det gjorts en mindre undersökning.


Bakgrund
Behovet av reumaspecialiserad rehabilitering är fortsatt stort trots moderna läkemedelsbehandlingar.
För patienter med artritsjukdom har "klimatvård" länge varit en favorit. Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har uppmärksammat bristen på evidens för den rehabilitering som bedrivs i varmt klimat och har givit svensk reumatologi i uppdrag att utvärdera effekten. Denna pilotundersökning är ett delprojekt i ett omfattande regionalt och nationellt arbete för kvalitetssäkring av rehabilitering vid reumatisk sjukdom.

Syfte
Att kartlägga och utvärdera långtidseffekterna av rehabilitering i varmt klimat för en grupp konsekutiva patienter med kronisk artritsjukdom.

Metod
19 patienter med artritsjukdom bedömdes av reumateamet 2-4 veckor före och 3-5 månader efter rehabiliteringsinsatsen. Självskattningsskalor användes för att bedöma patientens upplevelse av allmän hälsa, smärta, vardagsaktiviteter, samt den tid som patienten lägger på vardagsmotion respektive fysisk träning.
Arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare bedömde funktion i övre och undre extremitet, balansförmåga samt sjukdomsaktivitet.

Resultat
Patienternas självskattningar visade:

  • Förbättring avseende allmän hälsa och smärta
  • Förbättrad förmåga att utföra prioriterade självvalda vardagsaktiviteter
  • Ökad skattad tid per vecka av fysisk träning och vardagsmotion

Reumateamets undersökningar/tester visade:

  • Betydligt förbättrad funktion i övre extremitet
  • Förbättrad handstyrka och greppförmåga
  • Betydligt förbättrad funktion i nedre extrmitet
  • Förbättrad balansförmåga

Slutsats
De flesta av patienterna uppvisar förbättring avseende allmän hälsa, smärta, fysisk funktion, förmåga att utföra vardagsaktiviteter samt har ökat sin tid för fysisk aktivitet/träning. Resultaten av denna utvärdering talar för god kvarvarande patientnytta 3-5 månader efter rehabilitering i varmt klimat. Då patientgruppen som följts upp är relativt liten behövs en mer omfattande uppföljningsstudie för att säkerställa resultatet.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.