Regionpolitiker 11-05-06

Rapport från möte med regionpolitiker i distriktslokalen i Lund den 6/5 2011

Följande medverkade: Henrik Fritzon (s), Lennart Nilsson (c), Ing-Marie Nilsson Axelsson (kd), Berit Wirödal (kd), Lena Benediktsson (fp), Monika Ekström (mp), Anita Peterson (v), Marie Rosenquist (m) och Lars-Johan Hallgren (sd). Elisabet Lindqvist från Reumatologen i Lund och Jan Theander från Reumaenheten i Kristianstad representerade läkarsidan, där den förstnämnda som vanligt gav en utmärkt information om mediciner och övrig behandling och vad detta leder till för länets reumatiker.

Från distriktet togs ånyo frågan om fotvårdsbehandling för reumatiker inom högkostnadsskyddet upp till diskussion, detta eftersom Region Skånes majoritet avslagit förslaget. Berit Wirödal menade att "inget var hugget i sten" så förslaget kan återkomma efter förnyad skrivning.
Henrik Fritzon förstod inte varför förslaget avslagits och hans parti hade röstat för detsamma medan de regerande partierna blint hade gått på ett tjänstemannautlåtande där man sa att behandlingen saknade evidens, menande att det inte finns några "bevis" på att behandlingen gör nytta.

Dessutom togs frågan upp om medverkan från distriktet före beslut om förnyelse av avtal för behandlingsanläggningar gällande utlandsvård/klimatvård för bl a reumatiker.
Not: Reumatikerdistriktet fick efter politikermötet en inbjudan om ett sådant möte den 21 juni. På detta möte i Kristianstad deltog två representanter från vår organisation.

Vid pennan: Christer Hugoson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.