Mötesdeltagare

Representantskapet - 21 mars

Minnesanteckningar 

2012 års representantskapsmöte ägde rum den 21/3 i Trelleborgs Folkets Park. Här samlades cirka 75 personer.
Kvällen inleddes med förtäring av god landgång varefter informationschef Ingrid Wall berättade om Trelleborg, dess utveckling från forntiden till nu. Härefter blev det musik av 13-åriga Vilma Davidsson som sjöng åtta poplåtar, allt från Whitney Houston till Sanna Nielsen, Carola och Loreen.


Förhandlingarna vidtog och mötet leddes av regionpolitikern Berit Wirödal (kd). Möteshandlingarna var i god ordning varefter allt godkändes och styrelsen fick både ansvarsfrihet och nytt förtroende. Det förekom votering en gång och då gällde det att tre ersättare skulle utses i distriktsstyrelsen och att fyra namn nominerats.
Noteras kan också att valberedningen fick två nya ledamöter: Ann-Christin Rasmusson, Helsingborg och Carina Remgren Malmö. Detta noteras med tillfredsställelse, speciellt som det av hävd varit svårt att få kandidater till detta ansvarsfulla och viktiga uppdrag!


För övrigt noteras inga större förändringar på förtroendeposterna men några nya ombud på vissa platser valdes in. Dessa återfinns så småningom i och på våra olika funktionärslistor.
Fyra motioner hade representantskapet att ta ställning till. En motion gällde patientskolor och att Reumatikerförbundet skulle stå för kostnader för dessa, en annan en stadgeändring gällande ordningsföljd på årsmötenas dagordning, en tredje om att Förbundet bör undersöka möjligheterna till s.k. E-bokföring och en fjärde motion föreslog ett nätverk för kassörer i Skånes reumatikerföreningar och reumatikerdistriktet. Samtliga motioner bifölls.


Vice ordförande Gullan Persson tackade mötesordförande Berit Wirödal med en blomuppsättning. Ytterligare några mötesfunktionärer uppmärksammades för sin hjälp och mottog blommor.
Detta var första gången i Reumatikerdistriktets historia som representantskapet ägde rum en kväll mitt i veckan och en enkät under kvällen visade på att detta var lika uppskattat som en lördag.

Vid pennan
Christer Hugoson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.