Förvaltnings och verksamhetschefer i Skånevård Kryh

Brukarsamverkan i Skånevård Kryh 2014-10-02

Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) bjöd in till brukarsamverkan torsdagen den 2 oktober på Centralsjukhuset Kristianstad, angående vården i Kristianstad.
Tid: 14.00 - 16.30
Plats: Centralsjukhuset Kristianstad lokal Hanö 


Skånevård Kryh är en ny hälso- och sjukvårdsförvaltning som inrättades våren 2013. Brukarföreningarna ses som en viktig resurs för en mer patient- och personcentrerad hälso-sjukvård

Syftet med denna brukarsamverkan är: 

  • Information och dialog om vad som sker i Skånevård Kryh, Centralsjukhuset Kristianstad och offentliga vårdcentraler i Kristianstad.
  • Utifrån lokala resultat i Nationell Patientenkät diskutera hur delaktighet och informationsflöden upplevs och fungerar för patienterna.

Program:

  • Presentation och information med förvaltningschef och verksamhetschefer. 
  • Presentation av resultaten från Nationell Patientenkät.
  • Fika och arbete i mindre grupper om delaktighet och information i vården.
  • 16.30 avslut

Se video


Sammandrag av mötet med Skånevård Kryh och representanter från patientföreningarna.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.