Inbjudan till Internationella Reumatikerdagen i Helsingborg

Internationella Reumatikerdagen 2014-10-09 "Helsingborg" Föreläsning Smärta"

Internationella Reumatikerdagen uppmärksammades med föreläsningar på Helsingborgs Lasarett
torsdagen den 9 oktober kl.10.00-14.30 

Eftermiddagens föreläsning började med några inledande ord av ordförande Leif Schrewelius. Därefter lämnade han över till föreläsaren Valentina Bala, enhetschef vid reumatologiska kliniken i Helsingborg på Helsingborgs lasarett.

Hon skulle tala om smärta vid reumatiska sjukdomar och hur sjuksköterskor på kliniken arbetar kring patienter med smärta.
Lite överraskande inledde Valentina sin föreläsning med att lämna över bollen till åhörarna genom att fråga vad dessa ville veta om smärta. Annars hade hon i så fall tänkt sig att prata generellt om smärta vid alla typer av reumatiska diagnoser.
Men innan hon kom in på området smärta tog hon en stund till att berätta och förklara om den turbulens det närmaste året har inneburit för både personal och patienter, vad gäller bland annat omorganisation men också att en välbesökt och omtyckt reumatologisk mottagning upphört, då reumatolog Bo Holmgren gick i pension. Dessa patienter måste givetvis få vård vid andra mottagningar, och Valentina tog tillfället i akt att å klinikens vägnar tacka reumatikerföreningen i helsingborg och särskilt dess styrelse för mycket gott samarbete kring hur denna fråga ska kunna lösas. Läget just nu berättade hon var så att man nu hade fått ett direkt uppdrag från förvaltningen i Skånevård Sund (dettta är exklusive patienter från Ängelholm vilka tillhör det så kallade "Hälsostaden"), vilket kan innebära att man eventuelllt kan komma att få möjlighet att behandla en del av dessa patienter.
Sedan fortsatte hon med att som hon sa "försöka skapa förståelse bland patienterna kring mottagningen och en del organisationsaspekter". Därefter gjorde hon en kort presentation av statistik över patienter fördelat på olika typer av besök. Intressant var uppgiften om att det totalt behandlas omkring 2600 patienter men detta antalet troddes komma att öka till närmare 3000 framöver.
Därefter presenterade hon klinikens personalresurser och berättade bland annat att man enligt både triage och överenskommelse med patienter placerade dessa i olika köer, där en sådan kö innebar att patienterna bara kom på besök när de själva kände eller ansåg att de hade behov av det. Hon berättade att det faktiskt är ett svårare pussel att lägga än vad patienterna kanske tror, att boka in tider respektive de tillgängliga ekonomiska resurserna, då faktiskt inte någon utav klinikens specialister har samma typ av anställning och ej heller arbetar heltid på kliniken. Man hade även sedan en tid tillbaka haft en tjänst som reumatolog ledig utan kandidater vilket man tycker är väldigt frusterande men inte kan göra något åt då det råder brist på reumatologer i hela landet. Är det unga läkare så gäller på ett akutsjukhus, som Helsingborgs lasarett är, att dessa även måste arbeta en tid på akutmottagning. Vissa bedriver forskning och i de sammanhanget nämde hon även att en på kliniken ska disputera med en avhandling den 30 januari 2015.
När det gällde sjuksköterskor upplevs dessa i Helsingborg att ha mycket hög kompetens. Valentina berättade att på hennes område hade hon försökt utveckla sjuksköterskans roll som nu har gått från att tidigare ha varit en såkallad "spindel i nätet", som i princip bara skulle assistera läkarna och nästan inte hade någon patientkontakt, till att nu kunna möta patienter med alla typer av reumatiska sjukdomar och fyra av fem sköterskor driver egna mottagningar. Sjuksköterskor assisterar också läkare med till exempel injektioner.
Hon berättade därefter att man hade olika mottagningar bland annat telefonrådgivning och en öppen mottagning där ingen remiss behövs. Vidare arbetar alla sjuksköterskor på såkallade roterande arbetsstationer, vilket betyder att en sköterska som till exempel haft telefonrådgivning därefter forsätter till ett annat område tills denne har arbetat på alla "arbetsstationerna".
En intressant uppgift var att just Helsingborgs klinikens sätt att arbeta på numera mer och mer kommit att bli en modell för övriga landet, vilket Valentina tyckte var väldigt roligt. 

Då en åhörare med en direkt fråga berörde ämnet 90 dagars vårdgaranti, kunde Valentina till stor glädje berätta att man här i Helsingorg genom att undersöka patientstatistiken faktiskt kunnat se att man till 86,6% kunnat erbjuda vård redan inom 60 dagar. I flera fall hade det från inkommen remiss till vård till och med inte gått mer än 47 dagar. Detta gav spontana applåder från åhörarna och en patient som berättade att denne varit patient på kliniken sedan starten 1982 då man hade högst två besök per år till läkaren hade sett en otrolig utveckling till det bättre och denne patient uttryckte glädje hur rollen som sjuksköterska hade utvecklats.

Efter detta gick Valentina in på det egentliga ämnet smärta. Hon började då med att försöka att förklara att i kommunikation med patienterna sjukvårdspersonalen faktiskt skiljer på olika begrepp som smärta, ha ont eller värk, vilket patienterna kanske inte tänker på. Smärta bedöms vara skarpare och intensivare och går att framkalla genom rörelse. Värk har man även vid vila och den är ofta molande. Ont bedöms som ett mer allmänt uttryck av smärta av och till.
Smärta är egentligen en skyddsmekanism mot skador eftersom den får patienten att söka hjälp.
Eftersom patienternas vård avgörs utifrån vad patienter berättar ville Valentina betona hur viktigt det är att ge så mycket information man kan.
Hon berättade att alla diagnoser inte automatiskt hör till reumatologin, till exempel skickas patienter som endast lider av fibromyalgi istället till en smärtenhet. Har man dock fibromyalgi i kombination med en annan reumatisk diagnos får man gå till en reumaenhet.
Sedan kom lite information om olika behandlingar och på kliniken i Helsingborg kombinerar man även flera olika behandlingar eftersom dessa kan förstärka respektives effekter. Kan man göra något själv? Ja till viss del. En sak man kunnat konstatera i forskning är att en viss typ av medicinsk behandling får ända upp till 50 % mindre effekt om man samtidigt röker. Det är också större risk för barn att få reumatiska sjukdomar om dessa börjar röka.
På en fråga om hälsokost gav hon svaret att det finns faktiskt mycket lite forskning och man bör vara mycket försiktig och alltid rådfråga sin läkare innan man börjar med något preparat. 
Hon avslutade med att berätta att hon själv längre fram kommer att publicera en egen avhandling i ämnet "Reumatologisk omvårdnad ur ett patientperspektiv: att beskriva och utvärdera personcentrerad omvårdnad"

Även denna föreläsning måste man säga var mycket intressant och det var trevligt att få en inblick i hur man arbetar vid Reumatologiska kliniken i Helsingborg. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.