Medlemsvård - Helsingborg, Landskrona och NV Skåne 2014-09-22

Reumatikerdistriktet inbjöd

Styrelserna i Reumatikerföreningarna i Helsingborg, Landskrona och Nordvästra Skåne till en styrelseträff med rubriken "Medlemsvård" Måndagen den 22 september.
Plats: Södergatan 65 C-salen i ABF Helsingborgs lokaler. 

Program:

Presentation
Det ska vi prata om och få hjälp med av Christina Lilja från ABF

Styrelsen i fokus
Inledning och grupparbete.

Medlemmarna i fokus
Inledning och grupparbete. 

 

Minnesanteckningar från träffar med tema medlemsvård i Eslöv och Helsingborg hösten 2014

Reumatikerdistriktet startade under våren upp en utbildning i Medlemsvård. Upplägget var att Distriktet skulle ordna träffarna på fyra orter i Skåne, så alla hade geografiskt närmare till träffen. På våren var vi i Hässleholm och Ystad. Sammanlagt är det 45 förtroende som deltagit
Inbjudna till dessa träffar var förtroendevalda i Mellanskåne, Lund och Malmö i Eslöv 15 september
Helsingborg och Ängelholm i Helsingborg 22 september.
Ingemo Hellgren deltog från reumatikerdistriktet och Christina Lilja från ABF Skåne.
Efter presentationen inledde Christina Lilja med information om ABF och samarbete med olika utbildningar till exempel ordförandeutbildning, styrelseutbildning och cirkelledarutbildning.
Intresset för dessa utbildningar har varit stort och ska tas med i planeringarna för 2015 både i lokalföreningarna och distriktet.
Även på dessa utbildningar var det mycket bra diskussioner, både i grupparbetet och redovisningen.
Sammanfattning av gruppernas redovisning:

Fem ord för ett bra styrelsearbete
Sammanhållning
Samarbete

Arbetsfördelning
Måste tåla kritik
Bemötande
Ta gemensamt ansvar
Lyhördhet
Empati
Mötesdisciplin

Hur ska en ordförande vara?
Delegera
Informera
Kunna styra upp
Engagemang
Lyhörd
Välkomnande till nya i styrelsen

Hur ska en sekreterare vara?

Noggrann
Samarbeta med ordförande

Medlemsvård
Ta hand om ”nya” medlemmar, men glöm inte de ”gamla”. Se ut mötesvärdar och att hela styrelsen känner sig ansvarig för att medlemmarna trivs på medlemsmötet
Lyssna på önskemål, till exempel ha ”bikupor” runt aktuellt ämne
Uppmärksamma alla, genom att styrelsen försöker placera sig på olika platser i lokalen
Informera och ta kontakt med nya medlemmar, med ett telefonsamtal eller brev.
Information på allas villkor. Här är det viktigt att använda de kanaler som finns, men inte glömma de som inte kan få information via datorn. Frågan hur vi bäst når ut med information är aktuell både inom styrelsen och ut till medlemmarna.
Styrelsen presenterar sig genom att t ex sälja lotter, servera kaffe.

På alla fyra träffarna har vi kommit fram till mycket vi kan använda i föreningarna och på Distriktet.
Det finns också önskemål och behov av att vi samarbetar mer mellan lokalföreningarna, med idéer och praktiskt.
Hoppas på att det vi vid gemensamma träffar med förtroendevalda i Distriktets regi har nytta av allt som kommit fram. Bland annat behov av utbildning som kan ordnas både lokalt och regionalt.

Christina Lilja får ett stort TACK för lyckat genomförda utbildningar.

Minnesanteckningar av Ingemo Hellgren
Distriktets studieorganisatör 

 

Christina Lilja började med att presentera häftet "Stärk folkrörelserna!" - ABF:s förenings- och funktionsutbildningar -som ligger till grund för utbildningen: "Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?"

Några rubriker:

 • Styrelseprocessutbildning
 • Styrelseutbildning
 • Ordförande respektive Sekreterare och Kassör
 • Studieorganisatör
 • Revisor
 • Valberedning
 • Mötesteknik
 • Den digitala folkrörelsen

Christina från ABF tipsade om nyttan av att inleda ett bredare samarbete mellan lokalföreningarna till exempel något slags nätverk.

Grupparbete: "fem ord som beskriver ett bra styrelsearbete"
Grupparbetet inleddes med att deltagarna fick fundera och disktutera vilka ord som beskriver ett bra styrelsearbete.
Det blev inte bara fem det blev många ord! Några exempel: , samarbete, lyssna, leda, förbereda, lyhörd, ödmjuk/ödmjukhet, delegera, begära ordet, alla får komma till tals, rapporter, uppföljning.

Några av deltagarna tyckte det var viktigt att bland annat att klubban ska användas, alla bör veta sin roll och uppgift i styrelsen, uppföljning av tidigare beslut är att föredra, gärna som en stående punkt på dagordningen, för att inte glömmas bort. Att ta ett uppdrag i en styrelse medför ett stort ansvar. 

Grupparbetet fortsatte med att deltagarna fick berätta vad de kom att tänka på när de hör ordet "medlemsvård".
Det blev en diskussion med stort engagemang från deltagarna.
Några exempel:

 • Nya medlemmar- ta hand om, informera på medlemsmöten presentera varandra, "fadder"
  medlemsblad, e-mail, facebooksida, annonser i dagspress, hemsida, telefon, poddradio.

Det är viktigt att medlemmarna lär känna varandra. När nya medlemmar kommer till föreningarna måste de bli väl omhändertagna av diagnosombud eller någon annan från styrelsen. Att kunna utbyta erfarenheter om sin diagnos. Det är väldigt viktigt att när medlemmar kommer till mötena ska de bli respekterade som individer, vi är alla olika. Alla måste bli sedda men alla kanske inte vill bli sedda utsträckning detta måste man respektera då gäller det att ha fingertoppskänsla. 

Se video

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.