Minnesanteckningar från Ystad och Hässleholm

Minnesanteckningar från träffarna med tema medlemsvård i Ystad och Hässleholm under våren 2014.

Minnesanteckningar från träffar med tema medlemsvård i Ystad och Hässleholm under våren 2014

Reumatikerdistriktet Skåne tillsammans med ABF Skåne

Inbjudna till dessa träffar var förtroendevalda i Ystad, Österlen och Trelleborg i Ystad
och Hässleholm, Kristianstad och Osby i Hässleholm.
Ingemo Hellgren deltog från reumatikerdistriktet och Christina Lilja och Gunilla Gulam från ABF Skåne.
Efter presentationen inledde Christina Lilja med information om ABF och samarbete med olika utbildningar till exempel ordförandeutbildning och cirkelledarutbildning.

Därefter startade hon med några ord om styrelsearbete och sedan fick deltagarna arbeta i grupper under ämnet: Diskutera och enas om 5 ord som beskriver ett bra styrelsearbete.
Vid redovisningen av grupparbetet kom det fram mycket bra. Det var inte bara att redovisa orden utan förklara vad det innebar i styrelsearbetet och för våra medlemmar.

Sammanfattning av gruppernas redovisning:
Samarbete, gemensamma mål, inga låsta positioner och allas röst lika värda
Kompromissa, ärlighet, öppenhet, lyssna och positiv energi
Arbetsglädje, positiv energi
Sekretess, tystnadspliktskontrakt
Nytänkande, ny teknologi, ta vara på allas resurser. 

Fördelning av arbetet
Regelbundna möten
Ta hand om nya medlemmar
Sekretess
Ansvar, att ställa upp

Lyhördhet inför varandra
Aktivt lyssna
Konstruktiva diskussioner
Tillåtande
Respektera varandra som personer med olika värderingar
Dra mot samma mål
Föreningens bästa för ögonen
Föreningens intentioner
Delegera i styrelsen och till övriga medlemmar
Information till styrelsen och alla medlemmar
Skapa samarbete

Agenda för årets möten
Hjälpas åt
Ansvar
Goda vänner

Nästa punkt på programmet var medlemsvård och medlemsnytta.
Här pratade vi mycket om hur vi använder våra hemsidor och information via e-mail.
Alla var överens om att vi måste använda både sociala medier och information på ”papper”

Vad får våra medlemmar för sitt medlemskap i Reumatikerförbundet/föreningen.

Här hade vi en storgruppsdiskussion, så här blev den: 

Nu ser vi fram emot lika bra diskussioner och resultat på höstens träffar med övriga föreningar i distriktet Tack till våra värdföreningar för att ni fixade fika  

                     

Minnesantecknare Ingemo Hellgren

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.