Minnesanteckningar från diagnosträffen den 3 mars 2014

Minnesanteckningar från 3 mars 2014

Diagnosträff den 3-3-2014

Vi var 14 ombud som samlades på kansliet i Lund för att planera höstens möte, som kommer att bli den 4 oktober 2014 i Medborgarhuset i Eslöv.
Önskemål kom upp om mer fibro, systemsjukdomar och ryggbesvär, förslag om någon föreläsning om ryggbesvär till hösten.
Samtliga var överens om att fortsätta med ett möte om året på en lördag och inga små möten diagnosvis.
Alla var överens om att vi vill ha medlemskort från förbundet.
HLR Hjärt- lung räddning skall (bör) alla förtroende valda lära sig, vi pratade också om hjärtstartare.
Tandvårdsreform genom försäkringskassan informeras gratis
(berättade Hässleholms förening).
Hässleholms förening önskade hjälp av web ansvarig för att få mer kunskap.
Fibromyalgi dagen 14 maj och SLE- dagen 12 maj diskuterades vad man kan göra och att det är viktigt att hjälpas åt.

Slutligen berättade en medlem att hon inte vill vara aktiv längre p.g.a. att hon inte får någon information alls för att hon inte har data. Alla var eniga om att vi måste lämna info till alla via brev om de inte har data gäller även förbundet.

Ingemo tackade för mötet som var givande

Vid pennan

Kerstin Lövgren

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.