Den internationella reumatologikongressen EULAR i Rom år 2015. Bildkälla: Reumatikerförbundets Facebooksida

EULAR Internationella reumatologikongressen 2015-06-10--13

Den årliga internationella reumatologikongressen EULAR hålls den 10-13 juni 2015 i Rom. Följ EULAR 2015 i sociala medier på taggen #eular2015 .

På kongressen träffas patienter, professionerna inom reumatologi och forskare och utbyter erfarenhet och kunskap inom både vetenskap och vård.

Från Reumatikerförbundet närvarar förbundsordförande Anne Carlsson och första vice ordförande Beryl Svanberg. Från kansliet deltar även Leif Salmonsson, Kicki Fjellström, Kicki Aldrin och Kristin Blidberg.

Till kongressen har Reumatikerförbundet skickat in 5 olika bidrag, så kallade abstract. De handlar om hur Reumatikerförbundet arbetar för sina medlemmar men också om påverkansarbete och forskning. Anne Carlsson kommer bland annat att presentera ett bidrag om arbetet med Hälsoportalen. (Läs på engelska här.)

Beryl Svanberg har blivit inbjuden att prata i en session som leds av bland andra Ingemar Petersson. Bland de andra föredragshållarna finns Staffan Lindblad och Malin Regardt från Karolinska Institutet. Sessionen kommer att handla om hur man på bästa sätt kan använda elektronik (webb, appar mm) för att underlätta både för vården och forskningen. (Läs Beryls bidrag på engelska här.)

Onsdagen den 10 juni
Det hölls ett antal seminarier bland annat ett om eHälsa och digitalisering. Där deltog bland annat Beryl Svanberg vår vice ordförande som pratade om att vi patienter via nätet vill vara delaktiga i vår egen vård och behandling. Staffan Lindbland, reumatolog från Stockholm berättade också om hur vi registrerar i PER, patientens egen registrering och vilken nytta det innebär i vårt kvalitetsregister. Med andra ord, en dag i Sveriges tecken.

Studie om att få diagnos Psoriasisartrit i Sverige
En svensk studie visade att det tar väldigt lång tid att få komma till en specialist och få diagnos för Psoriasisartrit (PsA).

Psoriasisartrit (PsA) är en ledsjukdom som cirka 30 procent av alla med psoriasis drabbas av. Ju snabbare en diagnos kan ställas desto större är chansen att undvika permanenta skador på till exempel leder, och i tidigare studier har forskare sett att en försening av diagnos på ett till två år förvärrar sjukdomen.

En ny svensk studie visar att tiden innan patienten får sin diagnos är relativt lång i Sverige, upp till 6 ½ år kan det ta från det att man först sökt vård till det att man fått sin diagnos Psoriasisartrit (PsA).
Man såg dessutom att 66 procent av patienterna som också hade psoriasis, hade sökt för ledsymtom innan de fick sin diagnos för Psoriasis. Det är lite förbryllande för forskare eftersom det är allmänt vedertaget att Psoriasisartrit (PsA) utvecklas efter hudsjukdomen Psoriasis.

Källa: Dagens Medicin

 

Studie om samband mellan infektioner och Ankyloserande spondylit
En nordisk fall-kontroll studie antyder att det kan finnas ett samband mellan att ha haft infektioner i tidig ålder och att utveckla Ankyloserande spondylit

En svensk forskare från Göteborgs universitet presenterade resultat från en ny nordisk fall-kontroll studie. Den visar på att det kan finnas ett visst samband mellan att ha vårdats för infektioner vid mellan 5-16 års ålder och att sedan utveckla den inflammatoriska ryggsjukdomen Ankyloserande spondylit (AS) - tidigare känd som Bechterews sjukdom.
Det är en av de riskfaktorer man nu funnit som är gemensamt för även andra reumatiska sjukdomar.

Källa: Dagens Medicin

 

Studie om att skador ökar risk för patienter med Psoriasis att också utveckla Psoriasisartrit
En stor Isländsk/Amerikansk studie pekar på att patienter med Psoriasis som skadat leder eller ben också kan utveckla sjukdomen Psoriasisartrit (PsA).

Det redovisades resultat från en stor studie om Psoriasisartrit (PsA) gjord av forskare på Island och i USA. De undersökte om det leder till en ökad risk för patienter med hudsjukdomen Psoriasis, som skadat leder eller ben, att också utveckla Psoriasisartrit (PsA). Tidigare har resultat från mindre studier visat på ett samband, och nu så har det gjorts också i en mycket större studie omfattande totalt runt 70 000 personer, patienter och friska kontrollpersoner.

Eftersom det är så vanligt att patienter med just Psoriasis också utvecklar sjukdomen Psoriasisartrit (PsA) är det intressant för forskarna att identifiera riskfaktorer för Psoriasisartrit (PsA) hos just dessa patienter.

Källa: Dagens Medicin

 

App för barn med Juvenil Idiopatisk Artrit
En app, framtagen av forskare i England, skall hjälpa barn med den reumatiska sjukdomen Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) att bättre beskriva sin smärtupplevelse.

Forskare från England berättade om en app man utvecklat som skall göra det lättare för barn med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), - tidigare känt som barnreumatism -, att kunna beskriva sin smärtupplevelse för läkarna.
Att beskriva smärta är svårt och speciellt för barn. De instrument som används idag, två självskattningsskalor - VAS och TFPS, är svåra för barn att använda. Därför tog en forskargrupp i England fram en interaktiv app som fångar komplexiteten i smärtan på ett barnvänligt sätt.

Källa: Dagens Medicin

Bild: Karin Svens/Dagens Medicin

 

Internationell kampanj
En fotokampanj, som har dragits igång i de sociala medierna Twitter och Instagram för att uppmärksamma Internationella Reumatikerdagen som infaller den 12 oktober 2015, presenterades vid EULAR2015.

Årets tema för Internationella Reumatikerdagen (World Arthritis Day) är "Det ligger i dina händer, vidta åtgärder".

Man vill få så många människor som möjligt att göra "High 5" för Internationella Reumatikerdagen (World Arthritis Day) och dela #WADHigh5 meddelanden för att öka medvetenheten om reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar.

Information om kampanjen finns på webbplatsen http://www.worldarthritisday.org/ (på engelska)

Torsdagen den 11 juni
Mer än 100-tals symposier och föreläsningar erbjuds dagligen. Nu vill vi dela med oss av en del från torsdagen.

I en intressant föreläsning om Sjögrens syndrom och SLE berättade Elke Theander från Sverige om en intressant men kontroversiell studie där man sett att rökare som slutat röka har större risk att utveckla Sjögren's syndrom jämfört med de som aldrig rökt eller de som fortfarande röker.
I samma session pratade Ronald van Vollenhoven om remission vid SLE, alltså när sjukdomen tar en paus. Vidare presenterade en europeisk arbetsgrupp nya riktlinjer kring kvinnors hälsa och familjeplanering.

På en spännande föreläsning om fatigue, den särskilda tröttheten som man kan få vid sjukdom, berättade Roald Omdal från Norge om hur man börjat förstå de biologiska mekanismerna bakom tröttheten.

Forskning har visat att träningsformen Tai-chi kan ha god effekt på artrospatienter.

En brittisk studie visar att vårdgivare som arbetar medvetet för att involvera patienter med reumatiska sjukdomar i behandlingsval, undersökningar och andra stödåtgärder, stärker patientens självkänsla och ökar det generella välmåendet. Detta leder i sin tur till att patienten, trots kronisk sjukdom, ofta kan fortsätta arbeta i högre grad än patienter som inte får vara delaktiga på nämnda sätt.

Kristin Blidberg föredrog våra svenska Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. (Läs på engelska här.)

Studie om patienter och behandling med biologiska läkemedel i Sverige
Resultat från en studie om patienter som behandlas med biologiska läkemedel i Sverige presenterades på en poster vid Reumatologikongressen EULAR. Enligt studien har yngre patienter större chans att behandlas med biologiska läkemedel.

I studien som inhämtat data från bland annat det nationella registret för biologiska läkemedel kunde forskarna se att de patienter som får biologiska läkemedel ofta är yngre patienter med mindre andel andra sjukdomar.

En förklaring är att hälso- och sjukvården är mer försiktiga med att behandla patienter med flera sjukdomstillstånd med biologiska läkemedel, som antingen helt eller delvis har setts kan påverka vissa sjukdomar - så kallad kontraindikation.

Källa: Dagens Medicin

 

Studie om risk för generaliserad smärta hos patienter med Reumatoid artrit (RA) med kvarstående smärta
En svensk studie visar att patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism vars inflammation har kunnat dämpas, men där smärta kvarstår, har en ökad risk att utveckla generaliserad smärta.

Resultat från en studie av bland andra forskaren Jon Lampa från Karolinska universitetssjukhuset presenterades på en poster vid reumatologikongressen EULAR2015.
Studien visade att patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism som har kvarstående smärta efter framgångsrikt behandlad inflammation har en ökad risk att utveckla utbredd kvarvarande smärta - så kallad generaliserad smärta.

Faktorer som ökade risken var bland annat fler ömma leder och patientens förmåga att klara av sitt vardagliga liv. Patienter med hög grad av inflammation när de fick sin diagnos hade däremot mindre risk att ha kvarvarande smärta ett år efter att de fått diagnosen Reumatiod artrit (RA)/ledgångsreumatism.

Källa: Dagens Medicin

 

Studie om livskvaliteten hos nydiagnosticerade patienter med Reumatoid artrit (RA)
Det är en svensk studie gjord på nydiagnosticerade patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism. Bra läkemedel och en tidig diagnos har medfört en bättre upplevd livskvalitet idag jämfört med för patienter tidigare. 

Studien presenterades vid EULAR2015 av en arbetsterapeut från Linköpings universitet. Data om graden av upplevd livskvalitet från två grupper av patienter, den ena från tiden innan de biologiska läkemedlen kommit och den andra från de senaste åren, jämfördes. En uppföljning gjordes efter tre år.

Det visade att patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism idag som nyligen fått sin diagnos upplever en bättre livskvalitet än motsvarande patienter från tiden innan de nya läkemedlen fanns gjorde. Livskvaliteten hade dock ökat generellt i båda grupperna vid uppföljningen tre år efteråt.

Källa: Dagens Medicin

 

Fredagen den 12 juni
Direkt från EULAR - European League Against Reumathism. Anne Carlsson föreläste om vår egen Hälsoportal. Vill du veta mer om denna fina tjänst, besök Reumatikerförbundets webbplats här.  

Filmklipp från EULAR2015

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.